Nowości ze szkolenia z firmą Intermag

Firma Intermag zorganizowała 8 czerwca szkolenie, podczas którego można było zapoznać się z doświadczeniami polowymi, w których badano produkty z oferty firmy.

Badania omawiali dr Joanna Zamojska, prof. dr hab. Paweł Węgorek oraz mgr Jakub Danielewicz z IOR–PIB w Poznaniu. Po części polowej odbyła się konferencja, podczas której reprezentanci firmy mówili m.in. o planach rozwojowych przedsiębiorstwa oraz działalności marketingowej. Głównym tematem spotkania była prezentacja przygotowana przez Marcina Oleszczaka i Radosława Wilka z firmy Intermag o zaletach nowego preparatu mikrobiologicznego – Bactim Słoma do dekompozycji resztek pożniwnych.

Hubert Kardasz – prezes zarządu Intermag informował, że firma intensywnie się rozwija i poszukuje inspiracji do tworzenia nowych produktów nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami, uczestnicząc w międzynarodowych spotkaniach branżowych. W ciągu ostatnich 6 lat oferta firmy poszerzyła się o kilkadziesiąt nowych produktów, a ponadto zainwestowano ponad 20 mln zł w rozbudowę zaplecza produkcyjnego. Obecnie jest ono jednym z najnowocześniejszych w Europie wśród producentów nawozów dolistnych i biostymulatorów.

Obszerna relacja w następnym numerze “Wiadomości Rolniczych Polska” już po 10 lipca.