Nowelizacja ustawy o rynkach owoców i warzyw

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno.

Nowelizacja ma na celu wykonanie unijnego rozporządzenia, które weszło w życie w dniu 5 kwietnia 2012 r. W opinii projektodawcy w tej sytuacji zachodzi pilna konieczność dostosowania kompetencji polskich organów właściwych do obsługi mechanizmu wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw.

Zgodnie z nowelizacją, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zadania i kompetencje właściwego organu państwa członkowskiego wykonuje marszałek województwa, w tym dokonuje powiadomień, przekazuje informacje oraz wydaje decyzje w szczególności w sprawach:
1) wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw i wstępnego zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania grupy producentów za organizację producentów owoców i warzyw,
2) zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów za organizację producentów. (W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że wstępne zatwierdzanie planów dochodzenia do uznania jest niezbędne w związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską rocznego limitu pomocy dla państw członkowskich o łącznej wysokości 10 mln euro).
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. W uzasadnieniu projektowanej ustawy poinformowano, że jest to związane z koniecznością jak najszybszego wykonania przepisów UE i zapewni ich prawidłowe stosowanie wszystkim organom biorącym udział w administrowaniu systemem wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw. Niezwłoczne wejście w życie ustawy umożliwi grupom producentów korzystanie ze zmienionego systemu pomocy i wsparcia.
Źródło: Prezydent.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności