Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

W trakcie 57 posiedzenia Sejmu RP (25 – 26 stycznia) zapadła decyzja o nowelizacji  ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny wzmacnia ochronę prawną zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę.

Nowe przepisy przewidują podwyższenie maksymalnych kar za zabijanie zwierząt niezgodnie z przepisami lub znęcanie się nad nimi z 2 lat do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonywania takich czynów ze szczególnym okrucieństwem z 3 do lat 5. W przypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom, wprowadza się obligatoryjne orzekanie przez sąd nawiązki i wzrost jej minimalnego poziomu z 500 do 1000 zł.

Źródło: Sejm RP