Nowelizacja ustawy o lasach

W trakcie 16 Posiedzenia Sejmu RP ( 12/13 kwietnia) posłowie uchwalili nowelizację ustawy o lasach. Teraz zgodnie z przyjęta nowelizacją Skarb Państwa, czyli Lasy Państwowe, będzie miał prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych po cenach rynkowych.

Prawo to nie będzie dotyczyć m.in. przypadków zbycia na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a także zbycia gospodarstwa rolnego, którego część stanowią grunty leśne.

Zdaniem autorów nowelizacji ( projekt rządowy) proponowane rozwiązania zabezpieczają wykonanie zadania polegającego na zwiększaniu lesistości w ramach „Krajowego programu zwiększania lesistości”. Nowe regulacje przyczynią się do zwiększenia obszaru lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Lasy prywatne zostaną objęte standardami zagospodarowania i ochrony obowiązującymi w PGL Lasy Państwowe. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności