Nowelizacja prawa łowieckiego do poprawki

W związku ze wspólnymi posiedzeniami senackich: Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrującymi ustawę o zmianie ustawy “Prawo łowieckie” oraz niektórych innych ustaw, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do przewodniczących Komisji w sprawie dokonania zmian przepisów art. 46  ust. 2 tej ustawy poprzez wykreślenie lit. a) w tym ustępie oraz zmiany w lit. b) poprzez wykreślenie sformułowania „– jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona.

KRIR postuluje, aby szkody były szacowane przez niezależne osoby, ale takie, które mają odpowiednią wiedzę w zakresie rolnictwa.

– Samorząd rolniczy nie zgadza się, aby szkody łowieckie były szacowane przez przedstawiciela sołectw z uwagi na brak wiedzy i odpowiednich środków na ten cel (bardzo często w radzie sołeckiej nie ma rolników). Przedstawiciel organu wykonawczego jednostki gminy, tj. wójta/burmistrza do udziału zespole szacowaniu szkód może wydelegować pracownika z wydziału rolnictwa, który zna temat – informuje KRIR.

Źródło: KRIR