Nowelizacja prawa farmaceutycznego nie uwzględnia potrzeb wsi

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Marszałka Senatu o o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne z dnia 7 kwietnia 2017 r. W ocenie samorządu rolniczego zaproponowane w projekcie zapisy wpłyną negatywnie na dostępność i ceny leków dla mieszańców wsi i obszarów wiejskich.

Krajowa Rada przeciwna jest każdemu projektowi legislacyjnemu, który ogranicza obrót lekami oraz działalność aptek i punktów aptecznych na obszarach wiejskich. Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzanie tego typu rozwiązań zawsze odbywa się ze szkodą dla terenów rolniczych słabiej zaludnionych. W przedmiotowym projekcie nie wzięto również pod uwagę kwestii dostępu do leków dla 15 milionów mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości.

Apteka ogólnodostępna nie ma w większości przypadków ekonomicznej racji bytu na obszarach wsi. Znajduje się zazwyczaj dopiero w pobliskiej miejscowości czy mieście. W praktyce, na każdą większą miejscowość z przyległościami przypada tylko jedna apteka. Proponowane rozwiązania takie jak kryteria demograficzno – geograficzne, limit 4 aptek czy apteka wyłącznie dla aptekarza zdecydowanie zmniejszają szansę na otwarcie kolejnej apteki w mniejszych miejscowościach. Apteka w dużej odległości od miejsca zamieszkania jest problemem samym w sobie. Niepożądaną sytuacją jest także funkcjonowanie tylko jednej apteki na danym obszarze. Prowadzi to do powstania lokalnych monopoli. Placówka taka mniejszą liczbę klientów kompensuje sobie wyższymi marżami. Wobec braku konkurencji (monopol na danym obszarze) właściciel może sobie pozwolić na podwyżki cen. Proponowany projekt ustawy utrwala omawiane monopole, mieszkańcy okolicznych wsi będą skazani na tylko jedną aptekę – informuje KRIR

Izby rolnicze widzą duże niebezpieczeństwo w zakładanym wprowadzeniu ograniczeń (kryteriów) demograficzno – geograficznych dla tworzenia nowych aptek. Rozwiązanie to, obecną trudną sytuacje dostępu do aptek jeszcze pogorszy. Obecnie to technicy farmaceutyczni, a także prowadzone przez nich punkty apteczne w dużej mierze zaopatrują wieś w leki. Dodatkowo, to samorząd rolniczy jest przeciwny ograniczaniu obrotu poza aptecznego. W sytuacji braku aptek czy punktów aptecznych to sklepy stają się jedynym źródłem zaopatrzenia w podstawowe leki na obszarach wiejskich.

Źródło: KRIR