Nowelizacja budżetu UE na 2010 r.

Podczas środowego posiedzenia delegacje parlamentu Europejskiego i Rady uzgodniły ostateczny kształt budżetu na 2010 rok. Znalazły się środki na finansowania europejskiego planu naprawy gospodarczej i zamknięcie elektrowni jądrowej Kozlodoy w Bułgarii. Parlamentarzyści i członkowie Rady zgodzili się też na pomoc finansową dla producentów mleka. Płatności ustalono na poziomie 122.937 mln euro, osiągając porozumienie między początkowymi propozycjami obu strony.

Głównym problemem podczas tegorocznej procedury budżetowej było znalezienie sposobu finansowania planu odbudowy gospodarczej UE: 2,4 miliardy euro (zobowiązań) w przyszłym roku. Rozwiązano finansowanie infrastruktury internetu szerokopasmowego na terenach wiejskich (420 mln euro) – brakująca kwota 258 milionów euro została pokryta głównie z niewykorzystanych pieniędzy z działu 2 (rolnictwo, rybołówstwo, środowisko naturalne itd.) w 2009 r. oraz marż i pozostałych środków z pozycji 2 i pozycji 5 (administracja) w 2009 i 2010 r. Wraz z nowo proponowanym wsparciem dla zamknięcia bułgarskiej elektrowni atomowej Kozłoduj (75 mln euro) i 5,5 mln euro na projekty pilotażowe Parlamentu i działania przygotowawcze – całkowita wartość dodatkowych środków, które mają zostać włączone do budżetu wyniosła 338,5 milionów euro.

195 milionów euro na nowe środki
Parlamentarzyści byli zdania, że większość tych działań powinna być finansowana z pieniędzy pochodzących od nowych państw członkowskich, ponieważ plan naprawy gospodarki był nowym elementem, tzn. nie ujętym w perspektywach finansowych na lata 2007-2013. Program zamknięcia elektrowni w już po zamknięciu elektrowni w Kozłoduju też został dodany w ostatniej chwili.

Kryzys cen mleka
Rada zgodziła się przeznaczyć sumę 300 milionów euro na nadzwyczajne środki dla producentów mleka, przez roszady dodatkowych 20 milionów euro z innych linii rolnictwa. To pomoc dla sektora mleczarskiego, ostatecznie przyjęta przez Komisję i Radę w procedurze budżetowej na rok 2010. Drugie czytanie budżetu odbyło się tego samego dnia, po posiedzeniu pojednawczym. Parlament zatwierdzi ostateczny budżet podczas sesji grudniowej.