Nowe zasady zarządzania zasobami wodnymi

W trakcie 42 posiedzenia Sejmu RP (24 – 26 maja) posłowie rozpoczną pracę nad rządowym projektem nowego Prawa wodnego wykonującym unijną Ramową Dyrektywę Wodną.

Jak ustaliliśmy w projekcie uregulowano m.in. gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Ustawa ta reguluje także sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skarbu Państwa.

Źródło: Sejm RP