Nowe zasady produkcji ekologicznej: oświadczenie komisarza Phila Hogana

W ocenie Phila Hogana, unijnego komisarza do spraw rolnictwa decyzja Rady Unii Europejskiej z 22 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia tekstu rozporządzenia ustanawiającego nowe zasady dotyczące rolnictwa ekologicznego otwiera nowe możliwości dla modernizacji sektora i harmonizacji zasad dotyczących produkcji ekologicznej zarówno w Unii Europejskiej, jak iw państwach spoza UE.

– Dzisiaj jest dzień, w którym wielu ludzi ciężko pracowało i wykazało się ogromną cierpliwością. Zatwierdzenie przez Radę tekstu rozporządzenia pozwala obecnym i potencjalnym producentom ekologicznym na planowanie z pewnością i pewnością na podstawie nowych zasad, które będą wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Sektor rolnictwa ekologicznego stale zyskuje na znaczeniu – o 125% w ciągu ostatnich dziesięciu lat – ale ten wzrost był zagrożony przez zasady, które nie nadawały się już do celów. Jednym z wielkich sukcesów Wspólnej Polityki Rolnej i związanego z nią prawodawstwa rolnego była zdolność przystosowania się do nowych wyzwań i możliwości.

Europejski sektor ekologiczny znajduje się w fazie wzrostu, a niniejsze rozporządzenie będzie wspierać wzrost sektora poprzez zapewnienie odpowiednich ram prawnych.

Producenci, operatorzy i partnerzy handlowi mają teraz dwa i pół roku na dostosowanie się do nowych ram prawnych, które mają również na celu ochronę interesów europejskiego konsumenta. Nowe środowisko legislacyjne jest sprzyjające wzrostowi gospodarczemu, które przyczyni się do tego coraz ważniejszego i głównego nurtu sektora, osiągając niewątpliwy potencjał, oparty na zasadzie równych warunków działania – powiedział Phil Hogan po zatwierdzeniu przez Radę tekstu rozporządzenia.

Źródło: Komisja Europejska