fbpx
Strona głównaPrawo i finanseNowe zasady budowy elektrowni wiatrowych

Nowe zasady budowy elektrowni wiatrowych

Do prac w Sejmie RP został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Dotyczy on ochrony praw nabytych obywateli i rozróżnia sytuację podmiotów planujących lokalizację zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, od tych które będą lokalizowane i budowane w przyszłości.

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961 z późn. zm.) w art. 4 ust. 1 określa odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe. Jest ona równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy, postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku mieszkalnego (…) wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy prowadzi się przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych. Elektrownie wiatrowe oddane do użytku przed wejściem w życie ww. ustawy zostały wybudowane na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, publikowanych w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych.

Wprowadzone przepisy tej ustawy w sposób jednakowy traktują elektrownie wiatrowe powstałe przed nowelizacją przepisów, jak i te projektowane i budowane obecnie. W praktyce oznaczają zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych po 16 lipca 2019 r. w dużo większych odległościach od istniejących elektrowni wiatrowych, niż miało to miejsce przed wejściem w życie ustawy. W mniejszych gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich, w których funkcjonują duże elektrownie wiatrowe, nowe budynki mieszkalne nie będą mogły być wznoszone na obszarach obejmujących nawet kilkanaście procent terytorium gminy. W konsekwencji ograniczy to znacznie rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz zabudowy zagrodowej.

– Mając zatem na uwadze ochronę praw nabytych oraz zaufanie obywateli do państwa, należy rozróżnić sytuację podmiotów planujących lokalizację zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych powstałych przed dniem wejście w życie ustawy, od tych które będą lokalizowane i budowane w przyszłości – informują autorzy nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Źródło: Sejm RP

Opracował: Krzesimir Drozd

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.