Nowe zagrożenia na rynku zbóż

Powstają nowe zagrożenia na rynku zbóż, które mają decydujący wpływ na relacje cenowe – ocenia Zespół Monitorujący Sytuację w Rolnictwie, który w pierwszych dniach lipca bieżącego roku powstał przy zarządzie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Zdaniem członków Zespołu Monitorującego bierna postawa podmiotów skupowych może spowodować drastyczną obniżkę cen skupu. Przy ciągłym wzroście środków do produkcji oznacza to dalsze pogarszanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.
– Te same firmy sprzedają rolnikom środki ochrony roślin, nawozy, pasze, nasiona, na które bez względu na koniunkturę na rynkach rolnych podwyższają ceny. Natomiast przy zapowiadającym się urodzaju zbóż próbują drastycznie obniżyć ceny skupu – mówi Edward Sadłowski, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Ponadto w opinii Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zdemontowano niemal wszystkie narzędzia interwencji rynkowej, brak wiarygodnych prognoz ekonomicznych, na których rolnicy mogliby oprzeć swoje plany produkcyjne, kurs euro do dolara oraz światowy popyt na artykuły rolne jest niewiadomą oraz brak mechanizmów przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w rolnictwie (przykład rynku mleka, rynku trzody). Zarząd ZIR wnioskuje do administracji rządowej o wprowadzenie ceł zaporowych na import zbóż do krajów UE, uruchomienie magazynów składowych dla rolników, którzy nie posiadają własnych magazynów i suszarni.
Zdaniem Edwarda Sadłowskiego trzeba też zabezpieczyć preferencyjne kredyty skupowe dla grup producenckich i podmiotów skupowych, zawierających umowy kontraktacyjne z producentami na partnerskich zasadach, dopłaty obszarowe wypłacać wg średniego rocznego kursu euro, a nie z końca września danego roku oraz wprowadzić licencje dla podmiotów zajmujących się obrotem zbóż i nasion – będzie to zapobiegać praktykom monopolistycznym.
Koniecznie jest również stworzenie podstawy do powołania wspólnej instytucji producentów, przetwórców i banków kredytujących skup zbóż i rzepaku pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiadającej i decydującej o relacjach gospodarczych pomiędzy przetwórcami a producentami w celu systemowego zagospodarowania zbóż na rynku wtórnym.