fbpx
Strona głównaWiadomościNowe wzory świadectw materiału siewnego

Nowe wzory świadectw materiału siewnego

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.

Zmiana rozporządzenia MR i RW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego została przygotowana na wniosek Polskiej Izby Nasiennej ( zrzeszającej hodowców odmian roślin uprawnych oraz podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i obrotem materiału siewnego. Polska Izba Nasienna zwróciła się do ministerstwa rolnictwa  z prośbą o możliwość otrzymywania kopii dokumentów potwierdzających wyniki oceny materiału siewnego odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych objętych wyłącznym prawem do odmiany

Jak zaznacza resort rolnictwa zmiana ta umożliwi hodowcom odmian zbieranie informacji o wytwarzaniu i ocenie materiału siewnego ich odmian. Zmiana ta ma również na celu ograniczenie nielegalnego handlu materiałem siewnym.

Ponadto projekt rozporządzenia uwzględnia zmianę przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 roku  o nasiennictwie w odniesieniu do zgłaszania wniosków o dokonanie ponownej oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz ponownej oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka. Na świadectwach i informacjach dotyczących oceny laboratoryjnej i oceny weryfikacyjnej zmienione zostało odniesienie do przepisu ustawy o nasiennictwie, wprowadzony został art. 49 ust. 2a ustawy. Zmiana ta wynika z przejęcia z dniem I stycznia 2021 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa laboratoriów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W związku ze zniesieniem, w przypadków wirusów sadzeniaka ziemniaka podziału na wirusy „lekkie” i „ciężkie”, wzór świadectwa oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka zawiera jedynie informacje o „wirusach” ogółem. Natomiast w przypadku wzoru świadectwa oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka oraz informacji o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych określenie „ocena laboratoryjna” zostało zastąpione obowiązującym określeniem „ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka”.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów przejściowych ponieważ zmiana wzorów zarówno w systemie informatycznym PIORiN, jak też w systemach informatycznych podmiotów posiadających akredytacje jest zmianą techniczną. Wszystkie zainteresowane strony, tj. PIORiN oraz podmioty zajmujące się wytwarzaniem i obrotem materiałem siewnym są przygotowane na te zmianyinformuje MRiRW.

Krzesimir Drozd

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.