Nowe władze, nowe plany

W tym tygodniu Copa i Cogeca wybrały nowe prezydium grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne”. Lone Andersen, rolniczka zajmująca się rolnictwem ekologicznym i należąca do DAFC (Dania), została wybrana na stanowisko przewodniczącej. Funkcje wiceprzewodniczących objęli: Luigi Tozzi z Confagricoltura (Włochy) i Heinrich Von Bassewitz z DBV (Niemcy).

Nowo wybrani przewodniczący uznali, że jednym z priorytetów jest przyjęcie aktu
wykonawczego i delegowanego, tak aby przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego weszły w życie z dniem 21 stycznia 2021 roku.

– Będziemy ciężko pracować jako grupa robocza „Rolnictwo ekologiczne”, aby mieć pewność, że techniczne wdrażanie przepisów pokrywa się z potrzebami rolników zajmujących się rolnictwem ekologicznym. Przede wszystkim będziemy nadal promować nasze stanowisko w zakresie przepisów dotyczących hodowli drobiu oraz kontroli, jakimi są objęte gospodarstwa ekologiczne. Chcemy, aby nasz sektor rozwijał się na ternie UE, tak aby mógł zaspokajać rosnący popyt. Jednocześnie rolnicy zajmujący się rolnictwem ekologicznym muszą pozostać konkurencyjni, a ich rozwój powinien wynikać z odpowiednich korzyści ekonomicznych i lepszych marży – mówi Lone Andersen.

W latach 2007-2017 na terenie UE zaobserwowaliśmy 70% wzrost powierzchni przeznaczanych na uprawy ekologiczne. Dzięki temu Unia Europejska stała się drugim największym konsumentem ekologicznej żywności na świecie, wartość jej sprzedaży w 2017 roku osiągnęła poziom 34,3 miliarda euro. I choć większość zapotrzebowania na ekologiczną żywność w UE jest zaspokajana produktami wytwarzanymi w Europie, to część spożywanych dóbr trafia do nas z importu. W 2018 roku sprowadzono do Unii 3,3 miliona ton żywności ekologicznej.

Źródło: Copa–Cogeca