Nowe władze GEOPA-COPA

Chris Botterman z belgijskiej organizacji rolniczej Boerenbond został ponownie wybrany na przewodniczącego grupy pracodawców rolnych organizacji zawodowych Unii Europejskiej. – GEOPA–COPA.

Wiceprzewodniczącymi zostali Veli-Matti Rekola  z Finlandii i Joseph Lechner z  Francji.

Przedstawiając swój program na następne dwa lata Botterman podkreślił, że aby zapewnić stałą pracę w rolnictwie, konieczne jest zwalczania pracy nierejestrowanej i ograniczenia biurokracji.

 – Priorytetem dla mnie będzie znalezienie skutecznego sposobu na rozwiązanie problemu nielegalnego zatrudnienia w sektorze rolnictwa UE. Dużym problemem obecnego systemu jest, bowiem wspieranie pracy nierejestrowanej i zbyt rozbudowana biurokracja w sektorze rolnym – mówi Chris Botterman.

Grupa pracodawców Komitetu COPA, zwana GEOPA-COPA, została utworzona w 1993 roku. Członkami organizacji GEOPA-COPA są krajowe organizacje rolne, członkowie Komitetu COPA lub  organizacje mające zezwolenie Komitetu COPA do przystąpienia do organizacji GEOPA-COPA, które są  uprawnione do podjęcia negocjacji krajowych w zakresie układów i umów zbiorowych.

GEOPA-COPA  reprezentuje pracodawców, pracowników rolnych oraz organizacje pracowników rolnych przed władzami wspólnotowymi w zakresie wszystkich kwestii związanych z ochrona konkretnych interesów pracodawców w dziedzinie spolecznej.