Nowe władze Copa

Martin Merrilda z Danii został nowych przewodniczącym Copa – największej organizacji europejskiej rolników. Jak zapowiedział do jego priorytetów będzie należało przede wszystkim ograniczenie biurokracji i poprawa cen uzyskiwanych przez producentów rolnych.

 – Jestem zaszczycony wyborem na przewodniczącego Copa. Moim celem jest zwiększenie siły i wpływu tej organizacji. Do moich głównych priorytetów należy ograniczenie biurokracji i uproszczenie unijnych regulacji. Będę również oczywiście starał się uzyskać wyższe ceny dla rolników i poprawić międzynarodową konkurencyjność. – mówi Martin Merrilda
W ocenie nowego przewodniczącego Copa  potrzebujemy stabilnej polityki rolnej w UE, która przyzna rolnikom wystarczający poziom elastyczności w zakresie produkcji, by mogli oni przyczynić się do rozwiązania jednego z największych wyzwań przyszłej dekady, czyli konieczności zwiększenia produkcji żywności na świecie, by wyżywić ludność, której liczba zwiększa się o 140 000 co roku oraz by walczyć ze zmianą klimatu, która zagraża produkcji żywności. Zgodnie z oczekiwaniami produkcja żywności na świecie ma spaść o 17% za każdym razem, gdy temperatura podniesie się o 1 stopień ze względu na coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe jak susze czy powodzie.  

 – Jako przewodniczący Copa będę również popierać silną strategię eksportową ukierunkowaną na nowe rynki zbytu, głównie w Azji. Będę również kontynuować proaktywność Copa w kontekście negocjacji umowy o wolnym handlu z USA (TTIP), by zagwarantować przestrzeganie naszych wysokich norm produkcji. Ponadto, będę nalegać na zakończenie negocjacji handlowych z Japonią  – dodaje Merrilda
 
Wybrany 25 września w Brukseli nowy przewodniczący Copa  jest rolnikiem, posiada dyplom z ekonomii rolniczej i wyspecjalizowanych studiów biznesowych. Od 2012 r. sprawuje funkcję przewodniczącego Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i Żywności (DAFC).  
Merrilda będzie współpracował podczas dwuletniej kadencji  z sześcioma nowymi wiceprzewodniczącymi . Są to: Eddie Downey (Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników, Irlandia); Roberto Moncalvo (Krajowa Konfederacja Aktywnych Rolników Coldiretti, Włochy); Henri Brichart (Krajowa Federacja Związków Zawodowych Rolników, Francja); Maira Dzelzkalēja (Parlament Łotewskich Rolników, Łotwa); Franz Reisecker (Austriacka Izba Rolnicza, Austria); Miklós Zsolt Kis (Izba Rolnicza, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Węgry).
Obi oba