Nowe ustalenia pomiędzy Unią Europejską i Nową Zelandią

Nowa umowa weterynaryjna pomiędzy Unią i Nową Zelandią została podpisana. Dzięki niej, szczególnie unijni producenci wieprzowiny i serów mają spore szanse zwiększyć eksport w tamtym kierunku.

Dwustronna umowa w sprawie środków sanitarnych, obowiązująca od 1996 r. zyskała nowy wymiar, dzięki ostatnim uzgodnieniom pomiędzy UE i Nową Zelandią. Wprowadzony został szereg poprawek technicznych, co pozwoli na zintensyfikowanie wzajemnego handlu produktami zwierzęcymi i żywymi zwierzętami oraz ograniczenie kosztów dla producentów.
 
Przede wszystkim, ma być wznowiony eksport świeżej unijnej wieprzowiny na rynek nowozelandzki. Dodatkowo, uzgodnione zostały warunki wywozu niektórych produktów podczas pojawienia się ognisk chorób zwierzęcych, szersze uznawanie unijnych norm w zakresie produktów wytwarzanych z mleka surowego oraz wzajemne uznawanie badań owoców morza.
 
Co więcej? Nowa umowa zakłada uproszczenie procedur certyfikacji, a od 2016 roku wprowadzenie elektronicznej formy certyfikacji, dzięki czemu ma się zmniejszyć liczba kontroli fizycznych.
 
FAMMU/FAPA przypomina, że Nowa Zelandia wprowadziła zakaz importu świeżej wieprzowiny z UE w 2001 r. z powodu występowania zakaźnej choroby świń tzw. zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRS). W nowej umowie zaktualizowane zostały zapisy w sprawie wzajemnego uznawania regionalizacji, dzięki czemu handel wieprzowiną będzie również kontynuowany z regionów UE, które nie zostały dotknięte afrykańskim pomorem świń (ASF).
 
Jak do tej pory, to Nowa Zelandia dostarczała znacznie więcej produktów do Unii Europejskiej, niż odwrotnie. W 2014 r. wartość nowozelandzkiego eksportu do UE przekroczyła 2,2 mld EUR, wśród przywożonych produktów prawie połowę stanowiły produkty mięsne (mięso owcze i wołowina), a 10% produkty mleczarskie. W tym samym czasie import artykułów z UE miał wartość 427 mln EUR. W ciągu ostatnich pięciu lat wywóz z UE w kierunku Nowej Zelandii rósł średnio o 20% rocznie. Zwiększył się przede wszystkim wywóz produktów wieprzowych i serów. Jak zauważa FAMMU/FAPA, Nowa Zelandia była pierwszym krajem świata, który wznowił przywóz unijnej wołowiny po kryzysie BSE.
 
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA