Nowe stawki ubezpieczeń i gwarancji eksportowych

Decyzją Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 26 sierpnia 2014 r. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A. obniża o 20% stawki z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń i gwarancji eksportowych dla 26 krajów.

Obniżka ma zastosowanie do eksportu towarów objętych rosyjskim embargiem.

Decyzja dotyczy dwóch najpowszechniej wykorzystywanych przez polskie przedsiębiorstwa instrumentów wsparcia eksportu oferowanych przez KUKE: gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń krótkoterminowych należności oraz gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności związanych z akredytywami.

Szczegółowe informacje pod adresem internetowym: www.kuke.com.pl

MRiRW /AT/