Nowe stawki dopłat do prywatnego przechowywania OMP

Komisja Europejska zmieniła rozporządzenie dotyczące okresu przechowywania objętego umową oraz wysokości dopłaty przyznawanej do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku.

Według nowych przepisów zmieniły się stawki dopłat.
 
W przypadku, gdy okres przechowywania objętego umową trwa od 90 do 210 dni, dopłata wynosi:
  • 8,86 EUR za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania; 
  • 0,16 EUR za tonę przechowywanych produktów na dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową; 
Jeżeli okres przechowywania trwa 365 dni, dopłata za tonę przechowywanych produktów w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania wynosi tyle samo, co w przypadku krótszego przechowywania, natomiast dopłata za  tonę przechowywanych produktów i na dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową zwiększona jest do 0,36 EUR.
 
Dopłaty mogą jednak zostać pomniejszone o 10%, jeśli ilość objęta umową może zostać wydana z magazynu po upływie minimalnego okresu przechowywania wynoszącego 270 dni. 
 
Według nowego rozporządzenia, producenci muszą wskazać we wniosku stawki dopłat, o które występują, a przechowywanie objęte umową ma się zakończyć w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu. 
 
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA