Nowe składki w KRUS

W wyniku marcowej waloryzacji świadczeń, podwyższającej wysokość emerytury podstawowej do 706,29 zł, miesięczna podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, stanowiąca 10 proc. emerytury podstawowej, wzrasta od II kw. br. do kwoty 71 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Dodatkowa miesięczna składka emerytalno-rentowa, obowiązująca rolników prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni od 50 ha przeliczeniowych, wyniesie w II kw. br.:
•12% emerytury podstawowej, tj. 85 zł, dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
•24% emerytury podstawowej, tj. 170 zł, dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 150 ha przeliczeniowych
•36% emerytury podstawowej, tj. 254 zł, dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 300 ha przeliczeniowych
•48% emerytury podstawowej, tj. 339 zł, dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kw. 2010 r. pozostaje bez zmian i wyniesie 30 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Kasa nadmienia, że składki na ubezpieczenie społeczne rolników są opłacane w ustawowych terminach kwartalnych, z terminem płatności przypadającym na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału.

Termin zapłaty składek za II kw. upływa z dniem 30 kwietnia 2010 roku.

Źródło: KRUS