Nowe rozporządzenie w sprawie roślin energetycznych

Minister rolnictwa podpisał rozporządzeni, które pozwoli ubiegać się o dopłaty z tytułu prowadzenia plantacji wierzby energetycznej lub róży bezkońcowej również tym rolnikom, którzy nie zawarli kontraktu z przetwórcą, ale na przykład wykorzystali energię z biomasy we własnym gospodarstwie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. podpisał 10 marca br. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne oraz procentowego wskaźnika kontroli producentów rolnych prowadzących te plantacje (Dz. U. Nr 42, poz. 290), w którym w przypadku wniosków składanych od 15 marca br. stworzone zostały podstawy prawne umożliwiające ubieganie się o dopłaty za 2006 r.do plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne za 2006 r. producentom rolnym, którzy przetworzą biomasę pozyskaną z tych plantacji we własnym gospodarstwie lub podpiszą umowy kontraktacji z podmiotami o dostarczenie tych roślin do przetworzenia na cele energetyczne (np. ze szkołą, czy lokalnym ośrodkiem zdrowia itp.).

Na podstawie dotychczas obowiązującego rozporządzenia, tj. w przypadku wniosków złożonych w 2005 r. dopłaty przysługują wyłącznie producentom rolnym, którzy zawarli umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa wierzby i róży bezkolcowej na cele energetyczne.


Opr. MS