Nowe regulacje przy zawieraniu umów

Na temat stosunków i negocjacji umownych dyskutowano wczoraj w resorcie rolnictwa.

Funkcjonowanie na wolnym rynku wymaga od producentów rolnych zabezpieczania swoich interesów poprzez zawieranie wieloletnich umów na dostawy produktów rolnych i tworzenie silnych podmiotów jakimi są grupy i organizacje producentów rolnych – powiedział obecny na spotkaniu minister Marek Sawicki. 

Punktem wyjścia do dyskusji są nowe unijne przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, które weszły w życie wraz z początkiem roku, ustanawiając wspólną organizację rynków produktów rolnych.

Zaproponowane rozwiązania są próbą odpowiedzi na potrzebę wdrożenia mechanizmów pozwalających na skuteczne i szybkie reagowanie w przypadku sytuacji kryzysowych czy zaburzeń rynkowych, tzw. „siatki bezpieczeństwa”. Jednocześnie wprowadzane są rozwiązania liberalizujące rynki, wzmacniające pozycję producentów oraz ułatwiające integrację w łańcuchu żywnościowym, a także podnoszące konkurencyjność unijnego sektora rolnego.

Przepisy rozporządzenia PE i Rady w zakresie stosunków umownych, umożliwiają państwom członkowskim podjęcie decyzji, w których sektorach wprowadzone będą pisemne umowy na dostawy między producentem a odbiorcą produktów rolnych. Przepisy te znajdą swoje odzwierciedlenie w projektowanej ustawie o wspólnej organizacji rynków rolnych. Zespół do spraw Programowania Prac Rządu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpisał już projekt z terminem realizacji na IV kw. 2014 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności