fbpx
Strona głównaPozostałeNowe regulacje prawne dotyczące oznaczeń produktów rolnych

Nowe regulacje prawne dotyczące oznaczeń produktów rolnych

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1368) – informuje resort rolnictwa. N

Zmiany wprowadzone ustawą wynikają z konieczności dostosowania obowiązującej dotychczas ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68) do prawa wspólnotowego w zakresie rejestracji i ochrony nazw produktów rolnych i środków spożywczych jako chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Ustawa reguluje także kwestie kontroli zgodności procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych ze specyfikacją poprzez przydzielenie kompetencji w tym zakresie prywatnym jednostkom certyfikującym upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wojewódzkim inspektorom jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz pozostawienie nadzoru nad nimi Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ponadto doprecyzowuje wymagania w zakresie wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

Ustawą zmienia się także ustawę z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539) i ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) w celu wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89.

źródło: ministerstwo rolnictwa

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.