Nowe regulacje prawne dotyczące hodowli zwierząt

Na najbliższym posiedzeniu Senatu RP (25 – 28 listopada) rozpatrzony zostanie rządowy projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Celem nowelizacji ustawy jest zapewnienie ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt. Ustawa wprowadza regulacje dotyczące hodowli, oceny genetycznej i nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich, a tym samym dostosowuje polskie prawo do unijnych rozporządzeń.

– Do zwierząt gospodarskich, o których w nich mowa, dodaje: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną, których hodowla też będzie regulowana. Jednostką sprawującą kontrolę będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Sprawy związane z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych, kontrolą świadectw zootechnicznych i wpisów do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego znajdą się w gestii naczelnika urzędu celno-skarbowego. Hodowcy  będący mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami mogą otrzymać pomoc w naturze (prowadzenie ksiąg hodowlanych lub hodowlanej zwierząt gospodarskich). Minister rolnictwa będzie zatwierdzał programy hodowlane i ich zmiany – informuje Kancelaria Senatu RP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności