Nowe regulacje prawne dotyczące hodowli i nadzoru nad rozrodem zwierząt 

26 listopada Senat RP rozpatrzył rządowy projekt ustawy o organizacji i rozrodzie zwierząt. Celem tego aktu prawnego  jest zapewnienie ciągłości  prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt.

Ustawa wprowadza również regulacje dotyczące hodowli, oceny genetycznej i nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich. Dostosowuje polskie prawo do unijnych rozporządzeń. Do zwierząt gospodarskich, o których w nich mowa, dodaje: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną, których hodowla też będzie regulowana.

Jednostką sprawującą kontrolę będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.  Natomiast sprawy związane z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych, kontrolą świadectw zootechnicznych i wpisów do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego znajdą się w gestii naczelnika urzędu celno-skarbowego. Hodowcy  będący mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami mogą otrzymać pomoc w naturze (prowadzenie ksiąg hodowlanych lub hodowlanej zwierząt gospodarskich). Minister rolnictwa będzie zatwierdzał programy hodowlane i ich zmiany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności