Nowe przystawki do zbioru kukurydzy

Przy zbiorze kukurydzy i słonecznika duża skuteczność i delikatna obróbka roślin mają decydujące znaczenie w eliminowaniu strat. Nowe modele zrywaczy kukurydzy CLAAS – CORIO i CORIO CONSPEED – optymalnie łączą oba te wymogi.

Wszystkie modele serii CORIO pracują z bardzo małym kątem roboczym, osłoną w innowacyjnym kształcie dla bezpiecznego prowadzenia roślin i różnymi walcami obrywającymi dla maksymalnej skuteczności we wszystkich warunkach polowych.

Płytki kąt roboczy zmniejsza straty kolb
Kąt roboczy równy 17° w modelach zrywaczy CLAAS jest celowo bardzo płytki. Pozwala to zredukować do minimum straty kolb, przede wszystkim przez tzw. odbijanie kolb. Dodatkowo płytka pozycja robocza zapewnia stale wysoką wydajność również w przypadku wylegania kukurydzy. Oba modele są napędzane mechanicznie przez dwie przekładnie i jeden wał przekładni, co zapewnia wydajne przeniesienie sił przy niewielkich nakładach konserwacyjnych.

Osłony w specjalnych kształtach w celu delikatnego prowadzenia roślin
Wszystkie nowe modele CORIO i CORIO CONSPEED mają specjalnie uformowane osłony, wyróżniające się bardzo wąskim wierzchołkiem i smukłymi bokami. Dzięki temu podczas zbioru późno dochodzi do kontaktu z łodygą, która potem jest bardzo łagodnie prowadzona. Zapobiega to przedwczesnemu oberwaniu kolby i minimalizuje straty ziarna. Taki kształt osłon jest korzystny i efektywny również w przypadku wylegania kukurydzy.

Nowy mechanizm otwierania ułatwiający konserwację
Nowo zaprojektowane osłony ułatwiają ponadto konserwację i czyszczenie elementów mechanicznych we wszystkich modelach. Specjalnie zaprojektowany mechanizm otwierania umożliwia złożenie do 90° prawie każdej osłony kilkoma ruchami bez użycia narzędzi. Dzięki temu można szybko i wygodnie napiąć łańcuchy transportowe, wymienić je czy też wyregulować do zbioru słonecznika.

Bezpieczny transport z nowym mechanizmem składania
Wszystkie składane modele nowej serii CORIO są ponadto wyposażone w unikatowy, bardzo kompaktowy mechanizm składania. Powoduje to skrócenie przyrządu o 80 cm i zapewnia operatorowi maksymalną widoczność podczas jazdy po drogach. Przyrząd jest składany w wygodny sposób z kabiny operatora i nie potrzeba do tego dodatkowych narzędzi.

Walce zrywacza: liniowe i stożkowe do wszystkich warunków
Wszystkie modele CORIO są wyposażone w liniowe walce obrywające, które w najróżniejszych warunkach zapewniają bezpieczny zbiór kolb i tym samym przepuszczają do kombajnu tylko niewielkie ilości łodyg. Każdy walec jest wyposażony w cztery przykręcane, indywidualnie regulowane noże i nowe płyty obrywające, które zapewniają optymalne prowadzenie roślin.

Nowe zrywacze kukurydzy CORIO CONSPEED pracują ze stożkowymi walcami obrywającymi. Dzięki zwiększającej się ku tyłowi średnicy walca pędy łagodnie są wciągane również przy wyższych prędkościach jazdy i dopiero w dalszym odcinku coraz szybciej. Zapewnia to wysoką przepustowość i tym samym efektywność przede wszystkim w przypadku suchych łanów, ponieważ łagodne wciąganie eliminuje niepotrzebne straty kolb, złamania oraz niepożądany materiał roślinny w maszynie wskutek obrywania roślin.

Oprócz walców seryjnych wszystkie modele CORIO CONSPEED są dostępne również z walcami hybrydowymi. Są one połączeniem bardzo ostrych noży i łagodnie zachodzących na siebie walców i z uwagi na bardzo agresywne wciąganie doskonale sprawdzają się w jeszcze bardzo zielonych, wilgotnych łanach.

Duży wybór szerokości roboczych i rozstawów rzędów
Zrywacze kukurydzy CORIO dostępne są jako warianty 4-, 5-, 6-, i 8-rzędowe, natomiast CORIO CONSPEED jako 6-, 8- lub 12-rzędowe. Oba systemy zrywaczy oferowane są z rozstawem rzędów 90, 80, 75 i 70 centymetrów. Wszystkie modele nowej serii CORIO dostępne będą na sezon żniwny 2017.

Źródło: CLAAS