Nowe przepisy dotyczące produkcji ekologicznej

Biożywność

22 maja Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe przepisy UE dotyczące produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Nowe rozporządzenie zachęca do zrównoważonego rozwoju produkcji ekologicznej w UE i ma na celu zagwarantowanie uczciwej konkurencji rolnikom i podmiotom gospodarczym, zapobieganie oszustwom i nieuczciwym praktykom oraz zwiększanie zaufania konsumentów do produktów ekologicznych.

– Ekologiczne użytki rolne wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady i wciąż rosną. Dzięki przyjętym nowym zasadom sektor ekologiczny będzie się dobrze prosperować, a konsumenci będą mogli ufać, że produkty organiczne, które kupują, są najwyższej jakości – mówi Rumen Porodzanov, minister rolnictwa, żywności i leśnictwa Republiki Bułgarii i przewodniczący Rady

Stare zasady dotyczące produkcji ekologicznej były nierówne w całej UE, ponieważ obejmowały szeroki zakres różnych praktyk i wyjątków. Ponadto zasada równoważności dotycząca importowanej żywności ekologicznej stworzyła sytuację, w której różne normy miały zastosowanie do różnych producentów z tego samego kraju.

Potrzebne były zatem nowe ramy legislacyjne, aby szybko rozwijający się sektor dysponował jasnymi i stabilnymi przepisami, a także pozwolił producentom ekologicznym na uczciwą konkurencję, niezależnie od tego, czy produkują oni produkty w UE czy w kraju trzecim. Ponadto dzięki nowym przepisom konsumenci kupujący produkt opatrzony unijnym logo ekologicznym mogą mieć pewność, że uzyskają taką samą jakość w całej UE.

Od 1 stycznia 2021 roku zasady dotyczące produkcji zostaną uproszczone i zharmonizowane poprzez wycofanie szeregu wyjątków i odstępstw, system kontroli zostanie wzmocniony dzięki bardziej rygorystycznym środkom ostrożności i solidnym kontrolom opartym na ryzyku w całym łańcuchu dostaw, producenci w państwach trzecich będą musieli przestrzegać tych samych przepisów w odniesieniu do producentów w UE, zakres przepisów ekologicznych zostanie rozszerzony, aby objąć szerszą listę produktów (np. sól, korek, wosk pszczeli, maté, liście winogron, serca palmowe) i dodatkowe zasady produkcji (np. jelenie, króliki i drób). Ponadto certyfikacja będzie łatwiejsza dla drobnych rolników dzięki nowemu systemowi certyfikacji grupowej, będzie bardziej jednolite podejście w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia pestycydami i odstępstwa dotyczące produkcji w wyznaczonych miejscach w szklarniach będą stopniowo wycofywane.

Źródło: Rada UE