Nowe prawo o znakowaniu żywnosci

27 września 2011 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja Nowe prawo UE o znakowaniu żywności”, której organizatorem było Biuro Promocji Jakości, wydawca miesięcznika Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. Wzięło w niej udział prawie 100 osób, w tym producenci żywności oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji rolniczych i żywnościowych.”

Podczas konferencji szkoleniowej zostało omówione nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Prelegentami byli: prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Joanna Markowska, Starszy specjalista w Departamencie Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Alicja Walkiewicz, Starszy specjalista w Zakładzie Dietetyki i Żywienia, Instytut Żywności i Żywienia, oraz dr Paweł Wojciechowski, Pracownia Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
– Nowe rozporządzenie zapewnia spójne podejście, które może być stosowane przez przedstawicieli przemysłu, i zmniejsza obciążenie administracyjne, ponieważ nie muszą się oni zapoznawać z poszczególnymi przepisami w państwach członkowskich – powiedział dr Paweł Wojciechowski.
Przyczyną wprowadzenia nowej regulacji była konieczność aktualizacji i uproszczenia oraz ujednolicenia na obszarze UE prawa żywnościowego dotyczącego etykietowania żywności i oznaczenia wartości odżywczej. Celem nowego rozporządzenia jest umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych, bezpiecznych, zdrowych i zrównoważonych wyborów, dostarczanie konsumentom stosownych, przydatnych i należnych zgodnie z prawem informacji, zapewnienie harmonijnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a także wspieranie otoczenia rynkowego sprzyjającego konkurencji.
Rozporządzenie doprecyzowuje, ujednolica i upraszcza regulacje dotyczącą informowania o żywności. Ustala wielkość czcionki, obowiązek podawania wartości odżywczej na opakowaniach większości środków spożywczych oraz informowania o składnikach nano”. Rozporządzenie zacznie obowiązywać z upływem 3 lat od wejścia w życie (nastąpi to w tym roku), zaś z chwilą rozpoczęcia jego obowiązywania , będą uchylane dyrektywy dotyczące etykietowania żywności.
Nieprawidłowości w zakresie znakowania produktów spożywczych były z kolei tematem wystąpienia prof. Stanisława Kowalczyka, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wynikają one głównie z podawania nazwy wprowadzającej w błąd odnośnie składu i rodzaju produktu, np. nazwa “chleb orkiszowy”, w którym dodatek mąki orkiszowej stanowił niespełna 10 % użytej mieszanki wypiekowej, lub nazwy niezgodnej z obowiązującymi przepisami, np. nazwa “maślanka” dla produktu zawierającego tłuszcze roślinne. – Nieprawidłowości mogą świadczyć o nieznajomości przepisów prawnych dotyczących znakowania, nieprawidłowej ich interpretacji, a także celowego wprowadzaniu konsumenta w błąd. Nowe rozporządzenie ma na celu unormowanie i ujednolicenie tych wszystkich problemów, z którymi obecnie spotyka się nasza inspekcja – podsumował prof. Kowalczyk.
Jakie są inne założenia nowego rozporządzenia? – Obowiązkowe informacje na temat żywności muszą być umieszczone w widocznym miejscu w taki sposób, aby były dobrze widoczne, czytelne oraz, w stosownych przypadkach, nieusuwalne. Nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone ani przerwane jakimikolwiek innymi nadrukami, ilustracjami czy innym materiałem – wytłumaczyła Joanna Markowska.
Z kolei Alicja Walkiewicz podkreśliła: – Etykieta jest ważnym narzędziem w informowaniu konsumenta nt. składu produktu i wartości odżywczej. Znajomość podstawowych zasad prawidłowego żywienia oraz dostęp do właściwych informacji żywieniowych może przyczynić się istotnie do umożliwienia konsumentowi podejmowanie świadomego wyboru.
Konferencja zakończyła się dyskusją, podczas której uczestnicy mieli okazję zadawania pytań oraz wyrażania opinii na temat obowiązującego prawa oraz zmian, które wprowadza nowe rozporządzenie.
Patronami konferencji byli: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Polska Izba Opakowań, Krajowa Unia Producentów Soków, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związek Polskie Mięso, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny oraz Krajowa Izba Gospodarcza “Przemysł Rozlewniczy”.
Partnerami konferencji byli: Dalmyt Sp. z o.o., ETISOFT Sp. z o.o., LRQA Business Assurance Polska.
Źródło: Biuro Promocji Jakości