Nowe organy statutowe Podlaskiej Izby Rolniczej

I Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej VI kadencji wybrało 4 września nowy Zarząd Izby. Prezesem został Grzegorz Leszczyński, natomiast Wiceprezesem – Marek Siniło. Powołano również nowy skład Komisji Rewizyjnej i Budżetowej.

Źródło: Podlaska Izba Rolnicza