Nowe opłaty produkcyjne dla plantatorów buraków cukrowych

Rada Unii Europejskiej rozporządzeniem nr 1360/ 2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. ustaliła nowe opłaty produkcyjne za lata gospodarcze 2004/ 2005 oraz 2005/ 2006.

Na mocy rozporządzenia:
– w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/ 2005 – ARR dokonała zwrotu producentom cukru nadpłaconych przez nich opłat produkcyjnych,
– w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/ 2006 – producenci cukru dokonali dopłaty do wpłaconych dotychczas opłat produkcyjnych.
W związku z powyższym, producenci cukru zobowiązani są do stosownego rozliczenia się z opłat produkcyjnych z uprawnionymi plantatorami buraków cukrowych, którzy w latach gospodarczych 2004/ 2005 i 2005/ 2006 dostarczali buraki cukrowe lub z ich następcami prawnymi.

Dane należy złożyć na formularzu wniosku u właściwych producentów cukru (wykaz poniżej) w terminie do 1.08.2014 r. Formularz wniosku o aktualizację danych plantatora dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

(Źródło: ARR)