fbpx
Strona głównaFirmy i produktyNowe odmiany rzepaku polecane przez firmy

Nowe odmiany rzepaku polecane przez firmy

Hodowcy niezmiennie dążą do uzyskania nowych, ulepszonych odmian roślin. Zapytaliśmy firmy hodowlano-nasienne co nowego w odmianach rzepaku ozimego, jakie nowości będą polecać?  

Wyniki prac hodowlanych pozwalają na uzyskanie nowych odmian, które kryją w sobie ulepszenie od względem pewnych, wybranych cech. Na piedestale hodowli niezmiennie pozostaje plenność i utrzymanie stabilności plonowania w różnych warunkach, ponadto zdrowotność. Idąc tym tropem coraz więcej odmian rzepaku posiada geny odporności na suchą zgniliznę kapustnych czy kiłę kapusty, wirusa żółtaczki rzepy. Ponadto w przypadku upraw ozimych, w naszych warunkach ważną cechą pozostaje zimotrwałość. Poniżej prezentujemy opis wybranych nowości polecanych przez fimy z portfolio rzepaku.

Oferta Agrii

LG Apollonia (KR 2022) – wysokoplonującą odmiana z hodowli Limagrain o silnym wigorze jesiennym i wiosennym. Termin dojrzewania średnio-wczesny. Odmiana polecana na różne stanowiska i w całym kraju oraz do siewów opóźnionych. Zdrowotność na wysokim poziomie szczególnie pod kątem suchej zgnilizny. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Mieszaniec z programu hodowlanego N-Flex – charakteryzuje się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych.

RGT Cadran – odmiana z hodowli R.A.G.T. Wysoki plon i zaolejenie nasion. Dobry wigor zarówno jesienny jak i wiosenny, odmiana wczesna, polecana na różne stanowiska, nadaje się na opóźniony siew. Zdrowotność na wysokim poziomie. Wysoka odporność na suchą zgniliznę oraz niska podatność na zgniliznę twardzikową. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Basf

Tuba InVigor (KR 2022) – odmiana o wysokim i stabilnym plonie nasion i tłuszczu. Odznacza się średnim wigorem jesiennym. Nadaje się do wczesnych siewów, a wolniejszy rozwój początkowy pozwala na ograniczenie ilości zabiegów regulacji pokroju. Odmiana z dobrą zimotrwałością. Rośliny średniej wysokości. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Wykazuje dobrą odpornością na suchą zgniliznę kapustnych i tolerancję na zgniliznę twardzikową. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i werticiliozę.

Crossfit InVigor  – odmiana o wysokiej zawartości oleju w nasionach. Dobrym wigorze początkowym i zimotrwałości. Termin kwitnienia i dojrzewania średnio wczesny, dobra odporność na osypywanie nasion. Odmiana o wysokiej zdrowotności, odporna na suchą zgniliznę kapustnych oraz na najczęściej występujące w Polsce patotypy kiły kapusty. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); odporność na cylindrosporiozę średnia.

Bayer i marka Dekalb

DK Exaura (KR 2022) – odmiana wysoko plonująca i wysoką zawartość tłuszczu w nasionach. Charakteryzuje się dobrym wigorem jesiennym i zimotrwałością. Średniowczesna we wznawianiu wegetacji na wiosnę. Właściwie buduje łan – z odpornością na wyleganie, pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion, co gwarantuje plon nawet przy opóźnionym zbiorze. Wykazuje dobrą odpornością na suchą zgniliznę kapustnych. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i werticiliozę.

DK Excited – odmiana marki Dekalb o wysokiej plenności i zawartości tłuszczu w nasionach. Odznacza się dobrym wigorem jesiennym, a mała elongacja przed zimą zapewnia roślinom dobrą zimotrwałość. Wiosną wznawia wegetację średniowcześnie, podobnie kwitnie, nie wylega, a jej termin dojrzewania również mieści się w grupie odmian średniowczesnych. Odmiana  z odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Po serii badań dołączyła do grupy odmian efektywnie wykorzystujących azot.

Corteva z marką Pioneer

PT303 (KR 2022) odmiana mieszańcowa marki Pioneer. Oferuje stabilny, wysoki plon oraz dobre  zaolejenie nasion. O dobrej zdrowotności – z tolerancją na zgniliznę twardzikową (wg doniesień firmy przy nasileniu zmian chorobowych na poziomie 25% na kontroli, obserwowano nawet o 75% niższe porażenie na odmianie PT303 w doświadczeniach ścisłych). Mieszaniec odznacza się dodatkowo wysoką tolerancją na cylindrosporiozę, podwyższoną na TuYV i suchą zgniliznę kapustnych.

PT299 mieszaniec średnio wysoki, odporny na wyleganie marki Pioneer. Wyróżnia się dobrym wigorem jesiennym i wiosennym oraz szybką regeneracją po zimie, ponadto niską zawartością glukozynolanów. Odmiana stabilna w plonowaniu w doświadczeniach europejskich, z wysokim poziomem zaolejenia. Rośliny zdrowe, z wysoką tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych. Posiada wysoką tolerancję na cylindrosporiozę i podwyższoną na zgniliznę twardzikową.

HR Smolice

Bachus (KR 2022) – odmiana populacyjna o wysokim potencjale plonowania dorównującym odmianom mieszańcowym. O bardzo dobrej zimotrwałości i odporności na wyleganie. termin kwitnienia średnio wczesny. Bardzo dobra zdrowotność – podwyższona odporność na suchą zgniliznę kapustnych, dobra odporność na werticiliozę i zgniliznę twardzikową. Dobrze adoptuje się do zmiennych warunków glebowych – toleruje gleby słabsze. Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Tom (KR 2022) – odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym poziomie plonowania na terenie całego kraju, na różnych typach gleb. Rośliny od średniej do niskiej wysokości. Odporność na wyleganie i ugięcie łanu duża, co przekłada się na łatwy i szybki zbiór z pola. Odmiana o zrównoważonym rozwoju jesiennym, dobrą zimotrwałością, nie ma tendencji do elongacji szyjki przed zimą. Bardzo dobrze adaptuje się do zmiennych warunków środowiskowych i może być uprawiana na wszystkich typach gleb.

HR Strzelce

Kepler (KR 2021) – odmiana populacyjna o dość dużym plonie nasion. Zawartość tłuszczu w nasionach większa od średniej, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o nieco mniejszej od przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi – większa od średniej, na czerń krzyżowych – średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Nagrodzona „Złotym Medalem Polagra Premiery”.

Gemini (KR 2019) – odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion dość duża. Charakteryzuje się dość dużym poziomem zimotrwałości. Jako odmiana wyhodowana w Wielkopolsce spełnia wszelkie kryteria kreacji dostosowanej do uprawy w polskich warunkach glebowo-klimatycznych. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych większa od średniej. Od kilku lat znajduje się w gronie najlepszych odmian populacyjnych i jest wytypowana przez COBORU jako wzorzec plenności. W 2020 nagrodzona „Złotym Medalem Polagra Premiery”.

Nowości KWS

KWS Lauros F1 (KR 2022) – wysokoplonująca odmiana mieszańcowa z wysoką zawartością tłuszczu w nasionach. Zrównoważonym rozwoju jesiennym oraz wiosennym, dobrej zimotrwałości. Termin kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na wyleganie dobra. Odmiana z odpornością na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych oraz podwyższoną odpornością na suchą zgniliznę kapustnych. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

 

KWS Adelmo F1 – odmiana mieszańcowa o dużym plonie i zawartości tłuszczu w nasionach. Rozwój jesienny i wiosenny zrównoważony, zimotrwałość dobra. Termin kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na wyleganie dobra. Wysoka odporność na zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych oraz suchą zgniliznę kapustnych – poprzez wprowadzenie genu RLmS zachowuje zdrowotność nawet przy silnej presji rzadziej spotykanych patotypach. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

LG czyli Limagrain

LG Scorpion (KR 2021) – odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na choroby podstawy łodygi – większa od średniej, na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych – średnia. Odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Odmiana sprawdzona w stresowych warunkach uprawowych i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju w miejscach, gdzie występują problemy z kiłą kapusty.

LG Ambassador (KR 2019) – odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Mieszaniec z programu hodowlanego N-Flex – charakteryzuje się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych. Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Procam poleca

LG Auckland (KR 2022) – wysokoplonująca  odmiana mieszańcowa. Termin kwitnienia – średniowczesny. Wysoka odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion także w niekorzystnych warunkach pogodowych. Odmiana z wysoką tolerancję na cylindrosporiozę i werticiliozę oraz odpornością na suchą zgniliznę kapustnych. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Rekomendowana i zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

DK Exbury  odmiana o wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach. Z dobrym wigorem jesiennym i zimotrwałością. Odmiana średniowczesna we wznawianiu wegetacji na wiosnę z wysoką odporność na wyleganie i osypywanie się nasion. Wykazuje się bardzo dobrą tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych. Według deklaracji hodowcy odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Rapool

Jurek F1 (KR 2022) – odmiana mieszańcowa wysoką zawartością oleju w nasionach. Na stanowiskach o uregulowanym odczynie i co najmniej średnich zasobnościach w składniki pokarmowe potrafi wysoko plonować przy obniżonych dawkach azotu. Sprawdza się w opóźnionych terminach siewu.  Charakteryzuje się wysokim wigorem początkowym oraz dobrą zimotrwałością. Z odpornością na suchą zgniliznę kapustnych. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Crocant F1 – odmiana mieszańcowa, która w okresie jesiennym szybko buduje biomasę,  silny i głęboki system korzeniowy, dzięki czemu jest tolerancyjna na okresowe niedobory wody. Odmiana średniowczesna w kwitnieniu i plonowaniu, odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion, z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty, suchą zgniliznę kapustnych, werticiliozę. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Saatbau

Pirol F1 (KR 2022) – wysoki, stabilny plon. Wigor jesienny  -wysoki, daje możliwość szerokiego okna siewu, w terminie opóźnionym. Termin kwitnienia i dojrzałości technicznej średniowczesny. Odmiana z odpornością na wyleganie i wysokiej zdrowotność roślin – dporność na suchą zgniliznę kapustnych. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Astana F1 – odmiana mieszańcowa o stabilnym i pewnym plonie. Charakteryzuje się szybkim rozwojem początkowym, niskim wzrostem i niską skłonnością do wylegania oraz odpornością na pękanie łuszczyn. Termin dojrzewania – wczesny. Wysoka zimotrwałość i zdrowotność roślin – odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Nadaje się na średnie i dobre stanowiska, również te chłodniejsze, przydatna do siewu w późniejszych terminach agrotechnicznych.

SY jak Syngenta

SY Floretta (KR 2021). Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego.  Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość wysokie, o nieco mniejszej od przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych – średnia, na choroby podstawy łodygi – mniejsza od średniej. Odmiana z deklarowaną przez hodowcę tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i cylindrosporiozę.  Z dobrym wigorem jesiennym, elastycznym terminem siewu, zdolnością do skompensowania stresów pogodowych oraz herbicydowych. Przydatna także na słabsze stanowiska glebowe.

SY Cornetta odmian mieszańcowych o wysokim potencjale plonowania nawet na słabszych stanowiskach glebowych.  Wyróżnia ją wysoka zawartość oleju oraz dobre parametry jakościowe. ze względu na wysoki wigor i szybkość rozwoju na jesień, bardzo dobrze toleruje opóźnione siewy.  Odmiana o dobrej zimotrwałości, charakteryzuje się średniopóźnym do późnego terminem dojrzewania, dzięki czemu można wydłużyć czas na zbiory. Z dobrą odpornością na werticiliozę, zgniliznę twardzikową oraz suchą zgniliznę kapustnych. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz cylindrosporiozę.

Artykuł ukazał się w czerwcowym wydaniu Wiadomości Rolniczych Polska

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]