Nowe obszary ochronne w UE w związku z ASF

W dniu 30 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej UE na 2014/637/UE, zmieniającą załącznik do decyzji 2014/178/UE odnośnie do obszarów objętych ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z nową decyzją, obszary w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii uległy zmianie.

Na terytoriom Polski obszar objęty ograniczeniami pozostał bez zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego, natomiast powiększony został obszar ochronny.

Zmiana obszarów nastąpiła w związku ze zgłoszeniem od początku sierpnia br. kilku nowych ognisk choroby wśród świń i dzików w nowych lokalizacjach.

FAMMU/FAPA /AT/