Nowe obserwatoria rynku dla wina, owoców i warzyw

Dwa nowe obserwatoria rynku dla owoców i warzyw oraz wina zostaną uruchomione przez Komisję Europejską jeszcze w tym roku.

Obserwatoria te zapewnią większą przejrzystość i analizę w dwóch kluczowych sektorach europejskiego rolnictwa. Łącznie sektory te stanowią około 30% wartości produkcji rolnej w UE, z czego 24,1% w sektorze owoców i warzyw oraz 5,4% w przypadku wina.

Po utworzeniu obserwatoriów dla upraw, cukru, mięsa i mleka, te dwa sektory będą najnowszymi, które skorzystają z obserwatoriów. Komisja Europejska stworzyła obserwatoria, aby pomóc europejskiemu sektorowi rolnemu skuteczniej radzić sobie z niestabilnością rynku i zapewnić większą przejrzystość.

Ponieważ jednak sektor owoców i warzyw obejmuje tak szeroką gamę produktów, w centrum obserwatorium będą pomidory, jabłka, owoce cytrusowe, brzoskwinie i nektaryny.

– Oba obserwatoria będą dostępne online, dostarczając szeroki zakres danych rynkowych uzupełnionych analizą rynku, krótkoterminowymi prognozami perspektywicznymi i perspektywami średniookresowymi. Równolegle regularnie spotyka się rada ekspertów ds. rynku dla każdego sektora, aby omówić stan i dane rynkowe – informuje Komisja Europejska.

Źródło: KE