Nowe normy w produkcji wędzonych wędlin

Wędzenie będzie nadal dozwolone. Będzie prowadzone jak dotychczas, jako normalna technologia w przetwórstwie żywności, przypomniał minister rolnictwa podczas konferencji prasowej, zorganizowanej po rozmowach z przedstawicielami producentów w sprawie nowych norm dotyczących wędzenia.

W spotkaniu uczestniczyli również podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Aleksander Sopliński oraz dyrektor Państwowego Instytutu w Puławach Krzysztof Niemczuk. Zarówno wiceminister zdrowia jak i minister Kalemba podkreślili, że polska żywność jest zdrowa i bezpieczna. Dzisiejsze spotkanie było wyrazem troski o zachowanie tego stanu i dostosowanie polskiej produkcji do zmieniających się we wrześniu br. unijnych norm dotyczących zmniejszenia dopuszczalnej zawartości benzoαpirenu z 5 mikrogramów na 1000 g do 2 mikrogramów w 1000 g gotowego produktu.
Pojawiające się wątpliwości wynikają z tego, iż na etapie rozpoczęcia konsultacji dotyczących rozporządzenia, czyli od 2005 zabrakło merytorycznej dyskusji – powiedział minister Stanisław Kalemba i dodał, że dzisiejsze rozmowy pokazały dobrą wolę rozwiązania problemu.
Polska kiełbasa, szynki i inne produkty wędzone nie mają sobie równych. Są doceniane na całym świecie. Z dotychczasowej oceny wynika, iż już dziś około 90% zakładów spełnia podwyższone normy – powiedział minister rolnictwa i poinformował, że w marcu zostanie przeprowadzonych około 200 badań monitoringowych przez Inspekcję Weterynaryjną. Zakłady produkcyjne zlecą badania wędzonek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozwoli to ocenić skalę problemu i określić w ilu zakładach procesy produkcji wymagają zmian.
Minister poinformował, że wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, iż konieczne jest przyspieszenie niezbędnych badań. W tym celu zostanie również zwiększona liczba laboratoriów upoważnionych do ich przeprowadzania.
Profesor Niemczuk podkreślił, że stosowanie przez producentów prawidłowej technologii wędzenia pozwoli na spełnianie nowych, unijnych norm i zapewnia bezpieczeństwo konsumentom.
Ważnym elementem, który pomoże w rozwiązaniu problemów związanych z wędzeniem będą szkolenia prowadzone przez radomski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Uczestniczący w spotkaniu producenci wyrazili zainteresowanie szkoleniami, które dotyczyć będą prawidłowej technologii wędzenia i nowych wymagań. Pozwoli to na maksymalne dostosowanie się do wprowadzanych we wrześniu norm.
Źródło: MRiRW