Nowe normy pozostałości pestycydów

Ukazało się nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 765/2010 dotyczące zmiany wielkości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w uprawach, w tym dotyczących upraw ogrodniczych.

Rozporządzenie zmienia dotychczasowe normy odnośnie pozostałości takich substancji jak: chlorotalonil,

klotianidyna,

difenokonazol,

fenheksamid,

flubendiamid,

nikotyna,

spirotetramat,

tiaklopryd
i tiametoksam w określonych produktach oraz na ich powierzchni.
Zmiany dotyczą między innymi produktów ogrodnictwa, w tym głównie owoców cytrusowych, orzechów, owoców pestkowych, owoców jagodowych oraz pozostałych owoców świeżych, warzyw korzeniowych i bulwiastych, warzyw cebulowych, warzyw owocowych i kapustnych, warzyw liściowych oraz warzyw strączkowych i łodygowych.
Szczegóły dostępne są pod adresem http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:226:0001:0037:PL:PDF