Nowe nabory w ramach PROW 2007-2013

Informacja o uruchomieniu naborów w ramach dwóch działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 była głównym tematem wczorajszej konferencji prasowej ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby, w której uczestniczyli również podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk oraz prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej.

Pierwszy z naborów dotyczy działania 126 PROW 2007-2013 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych”. W tym przypadku o pomoc mogą ubiegać się poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych rolnicy, którzy zamierzają realizować w posiadanych gospodarstwach inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej. Agencja wesprze koszty takiej inwestycji pod warunkiem złożenia przez rolnika wniosku o przyznanie pomocy.
Reagujemy na bieżącą sytuację pogodową i chcemy skutecznie rozwiązywać związane z tym problemy rolników. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom, dajemy kolejną możliwość ubiegania się o pomoc w ramach działania 126. Do wykorzystania jest jeszcze około 188 mln zł – powiedział Stanisław Kalemba.
Minister podkreślił, że przy ubieganiu się o pomoc konieczne jest, aby szkody wystąpiły łącznie w majątku produkcyjnym gospodarstwa na poziomie co najmniej 10 tys. zł oraz w produkcji rolnej powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej. Nabór potrwa od 15 października do 26 listopada br.
Natomiast drugi uruchamiany nabór dotyczy rolników z terenu województwa podkarpackiego i działania 121 “Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Dotychczas ARiMR zakończyła weryfikacje 65,5 tys. złożonych w skali kraju wniosków o przyznanie pomocy, co stanowi 94,5% wniosków mieszczących się w limitach finansowych. W trakcie rozpatrywania jest 3,8 tys. wniosków – poinformował Tomasz Kołodziej.
Ponieważ jedynie w województwie podkarpackim zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków o przyznanie pomocy w 2011 roku nie przekroczyło pierwotnie dostępnego limitu, podjęto decyzję o uruchomieniu kolejnego naboru. Zatem celem tego, już czwartego, naboru wniosków z działania 121, jest pełne wykorzystanie środków. Jak informuje Agencja, kwota dostępnych środków do wykorzystania wyniesie około 49 mln zł., co według wstępnych szacunków pozwoli na sfinansowanie około 400 wniosków.
Minister rolnictwa nawiązał również do decyzji, która zapadła podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów, dotyczącej przyznawania rolnikom kredytów preferencyjnych.
Decyzja ta pozwoli na uruchomienie jeszcze w tym roku dodatkowych kredytów w kwocie 1,57 mld zł. Z budżetu wygospodarowaliśmy na te działania około 18 mln zł. Postanowiono również o obniżeniu wskaźnika ustalania wysokości oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych z 1,6 stopy redyskontowej weksli do 1,5 tej stopy. Ponadto ograniczeniu uległa maksymalna kwota kredytu na zakup użytków rolnych dla jednego gospodarstwa rolnego do wysokości 1,5 mln zł – poinformował Stanisław Kalemba.
Na zakończenie minister przypomniał, że 18 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 2007-2013. – Wprowadzona zmiana polega na umożliwieniu wnioskodawcom, realizującym operacje w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, przedłużenie terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy o maksymalnie 18 miesięcy – podkreślił minister Kalemba.
Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności