Nowe możliwości eksportu

Już wkrótce port Elblągu może stać się nowym oknem dla polskiego zboża na świat. Takie możliwości może dać planowana przez rząd budowa kanału łączącego Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską.

Rada Ministrów 13 grudnia przyjęła bowiem na wniosek ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Nowa droga wodna umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie umożliwi otwarcie portu w Elblągu dla dużych statków pełnomorskich, a więc utworzenie piątego dużego polskiego portu na Bałtyku. Spowoduje to szybszy rozwój gospodarczy regionu.

Uchwalenie ustawy umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych w 2018 r. Budowa nowej drogi wodnej ma się zakończyć w 2022 r. Zostanie sfinansowana z budżetu państwa – jej koszt wyniesie ok. 880 mln zł.

Źródło: KPRM