Nowe możliwości dla rynku białek roślinnych w UE

Nowe możliwości dla rynku białek roślinnych w UE

Nowe możliwości dla rozwoju na europejskim rynku białek roślinnych pokazują wyniki badań opublikowane 25 lutego przez Komisję Europejską.

Z badań wynika, że zwiększone zapotrzebowanie konsumentów na bezpłatne łańcuchy dostaw o charakterze organicznym i zmodyfikowanym genetycznie w połączeniu ze wzrostem liczby diet elastycznych, wegetariańskich i wegańskich zwiększy rynki przetworzonych białek roślinnych. Biorąc pod uwagę to potencjalnie korzystne środowisko, w sprawozdaniu przeanalizowano wpływ obecnych środków polityki UE w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) i przedstawiono szereg sugestii dotyczących potencjalnych inicjatyw politycznych mających na celu wspieranie rozwoju sektora.

– Chociaż światowe zapotrzebowanie rośnie, UE wytwarza obecnie stosunkowo niewielką ilość białek roślinnych przeznaczonych do stosowania w paszach dla zwierząt. Wynika to przede wszystkim ze względnej konkurencyjności soi na rynku, zwłaszcza w odniesieniu do pasz oraz braku dobrych warunków klimatycznych dla wzrostu soi w UE. Jednak zmieniające się wzorce popytu konsumenckiego, przy większym nacisku na kanały paszowe wolne od GMO mogą otworzyć nowe możliwości dla europejskich rolników w nadchodzących latach – informuje Komisja Europejska.

Ten model zmieniającego się popytu konsumpcyjnego, wpływającego na rynek białek roślinnych w paszach, obserwowano również na rynkach żywności, gdzie w ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpiły znaczne innowacje. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie zarówno na produkty wegańskie/wegetariańskie, jak i bezglutenowe. Pomimo niewielkiej skali rynku w porównaniu do pasz (tylko 6% wszystkich białek roślinnych kończy się jako produkty żywnościowe), wartość dodana tych produktów jest znacznie wyższa, co stwarza możliwości dla europejskich producentów.

Ponadto, ponieważ żywność jest rynkiem napędzanym przez konsumentów, większy nacisk kładzie się na jakość dostaw. W połączeniu z rosnącym naciskiem konsumentów na krótsze łańcuchy dostaw i lokalną żywność, tendencja szczególnie rozpowszechniona w Europie Zachodniej, istnieją potencjalne korzyści dla producentów europejskich.

W badaniu uwzględniono również wpływ polityk UE w ramach WPR, a mianowicie ekologizację i dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją, na rynku białek roślinnych. Stwierdzono, że chociaż żadne z działań nie miało negatywnego wpływu na ich produkcję, to pozytywne oddziaływanie polityki na produkcję białek roślinnych prawdopodobnie nie będzie bardzo znaczące w porównaniu z wpływem sił globalnego rynku.

Chociaż badanie nie mogło sformułować konkretnych zaleceń dotyczących polityki, sugerowało, że wysiłki UE mające na celu promowanie produkcji europejskich białek roślinnych powinny raczej skupiać się na innowacjach i zapewnieniu infrastruktury potrzebnej do przechowywania, segregacji, sortowania i usuwania łuski z białek roślinnych. bez polegania na paliwach kopalnych. Jak zaznacza Komisja Europejska, inwestycje te można połączyć z lepszymi danymi rynkowymi i wymianą informacji, aby pomóc naukowcom i rolnikom w lepszym rozwoju i sprzedaży produktów białkowych roślin.

Źródło: KE