Nowe marki od Arysty

Pszenica

Informujemy, że portfolio Arysta LifeScience powiększyło się o kilka nowych
produktów. Oferta firmy zyskała fungicyd: Balear 720 SC, herbicydy: Bagira 040 EC, Dicotex 202 SL, Golf Extra, insektycyd Deltakill oraz regulator wzrostu Paket 250 EC.

Balear 720 EC (s.a. chlorotalonil) to fungicyd przeznaczony do zapobiegawczego
stosowania w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą paskowaną liści, septoriozą
plew, mączniakiem prawdziwym oraz rdzą brunatną. Herbicyd Bagira 040 EC (s.a.
chizalofop p-tefurylowy) można zastosować w uprawach rolniczych (burak cukrowy,
rzepak ozimy i jary, peluszka, groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona) oraz
warzywniczych (cebula, marchew) do selektywnego zwalczania rocznych i wieloletnich
chwastów jednoliściennych. Preparaty Dicotex 202 SL oraz Golf Extra (s.a. 2,4-D,
MCPA, mekoprop-P, dikamba) przeznaczone są do powschodowego zwalczania
jednorocznych i wieloletnich chwastów dwoluiściennych na trawnikach, boiskach
sportowych, polach golfowych oraz innych rekreacyjnych terenach trawiastych. Środek
Deltakill (s.a. deltametryna) zastosują rolnicy do ochrony rzepaku ozimego przed
chowaczami i słodyszkiem, pszenicy ozimej przed mszycami oraz ziemniaków przed
larwami i chrząszczami stonki ziemniaczanej. Regulator wzrostu Paket 250 EC (s.a.
trineksapak etylu) przeznaczony jest do zapobiegania nadmiernemu wydłużaniu się
międzywęźli w uprawach ozimych pszenicy, jęczmienia oraz pszenżyta, a tym samym
skrócenia i usztywnienia źdźbeł i wyleganiu łanu.

Ponadto, informujemy, że zgodnie z decyzją MRiRW z dnia 27-02-2018 r.
zmieniono nazwę środka Fungazil 100 SL na Diabolo 100 SL. Preparat Diabolo 100 SL
(s.a. imazalil) to środek grzybobójczy przeznaczony do stosowania stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka (sadzeniaków) przed
chorobami przechowalniczymi.