Nowe kompendium spółdzielczości wiejskiej

Spółdzielczość Wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi – pod takim tytułem Krajowa Rada Spółdzielcza na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowała II wydanie kompendium dla szkół i uczelni rolniczych oraz instytucji otoczenia rolnictwa.

Kompendium prezentuje spółdzielczość wiejską w Europie i na Świecie. W wielu krajach spółdzielczość osiąga w ostatnich latach duży rozwój, rozwijają się dynamicznie nowe formy spółdzielczości, m.in. spółdzielnie wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii (OZE), spółdzielnie powoływane do sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, spółdzielnie agroturystyczne, spółdzielnie usług dla ludności (domy spotkań, szkolenia, aktywizacja ludności), spółdzielcze przedszkola, spółdzielnie opieki nad osobami starszymi, spółdzielnie opieki zdrowotnej, spółdzielnie usługowe i handlowe różnego typu. W publikacji opisane zostało również zakładanie i działanie spółdzielni, przedstawione zostały formy wsparcia spółdzielni oraz przykłady praktycznego działania spółdzielni w Polsce i na świecie, odbudowa spółdzielczość rolniczej i wiejskiej w naszym kraju.
 
Drugie zaktualizowane wydanie tej publikacji, w nakładzie łącznym 15.500 egz. zostało przekazane Odbiorcom w marcu 2014 r. Pierwsze zrealizowano w 2011 r. w nakładzie 2000 egz. Kompendium jest dostępne w bibliotekach szkół i uczelni rolniczych. Zadania związane z drukiem oraz dystrybucją wdrażała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.