fbpx
Strona głównaUprawaOchrona roślinNowe i stare kody HRAC w herbicydach – co się zmieniło?

Nowe i stare kody HRAC w herbicydach – co się zmieniło?

Wśród wspólnoty rolniczej stosującej herbicydy do ochrony swoich plantacji, funkcjonuje określenie, stosowania danej substancji czynnej wg HRAC. Tylko do końca 2023 roku koncerny chemiczne mogą korzystać z dotychczasowego systemu kodów literowych w przypadku herbicydów.

Nauka (podobnie jak przyroda) nie lubi pustki i wraz z postępem technologicznym i dalszym dynamicznym jej rozwojem, powstały bądź powstaną zapewne w najbliższym czasie, nowe s.cz. o nie znanym jak dotąd mechanizmie działania. Dlatego komitet HRAC, dokonał na nowo przeglądu, każdej s.cz. herbicydu. Ponownie je usystematyzował i przydzielił do odpowiednich grup chemicznych.

Ujednolicenie systemu kodowania

Po weryfikacji okazało się, że wyodrębniono aż 25 mechanizmów działania s.cz. herbicydów. W związku z tym w roku 2020, zaproponowano aby dotychczasowe kody literowe, których jest „tylko” 26, zastąpić oznaczeniami cyfrowymi. Dlatego w roku 2022, w celu ujednolicenia systemów HRAC i WSSA (amerykański system kodowania), Komitet ds. Odporności na Herbicydy, przyjął jednakowe oznakowanie cyfrowe mechanizmów działania s.cz. herbicydów. Mogło do tego porozumienia dojść dzięki temu, że w obu systemach (zarówno europejskim jak i amerykańskim), podział s.cz. herbicydów ze względu na mechanizmy działania był bardzo zbliżony, co umożliwiło ich synchronizację w jeden nowy system HRAC, który będzie obowiązywał wszystkich międzynarodowych producentów s.cz. herbicydów od 01.01.2024 roku.

Rodzi się zatem pytanie, co z już dostępnymi a nie zmienionymi etykietami s.cz. herbicydów? Do końca 2023 roku, koncerny chemiczne, będą mogły korzystać z dotychczasowego systemu w przypadku herbicydów, w etykietach których nie zdążono wprowadzić nowego systemu. Jest to tzw. okres przejściowy, w którym to czasie w krajach, w których obecnie stosuje się starsze kody, będą miały czas na zmianę i pełne wdrożenie kodów cyfrowych, wg nowej ujednoliconej systematyki HRAC.

Jak czytać nowe oznaczenia?

Dla samego plantatora praktycznie nic się nie zmieni poza jednym, będzie musiał nauczyć się nowego, cyfrowego systemu oznakowania HRAC. Na szczęście zespół HRAC, opracował bardzo przyjazną i łatwą w interpretacji oraz użyciu tabelę, w której zostały zawarte informacje dotyczące s.cz., mechanizmu jej działania oraz grupy chemicznej, do której przynależy w celu uniknąć problemów związanych z powstawaniem odpornych biotypów chwastów. Dzięki takim informacjom, plantator nie powinien mieć już problemu z odpowiednim doborem rotacyjnym herbicydów dla konkretnych upraw rolniczych, stosowanych zarówno w płodozmianie, jak i całościowo w szerszej skali czyli w zmianowaniu.

Przykłady starej i nowej klasyfikacji s.cz. herbicydów wg HRAC i WSSA

Substancje czynne

Mechanizm działania Grupa chemiczna Grupa HRAC

(stare oznaczenie alfabetyczne)

Grupa HRAC

(nowe oznaczenie numeryczne)

Grupa WSSA

(oznaczenie numeryczne amerykańskie)

chizalofop-P etylu

chizalofop-P tefurylu

fenoksaprop-P etylu

fluazyfop-P butylu

klodinafop

propachizafop

inhibitory unkcjonowania karboksylazy acetylo-CoA (ACCazy) pochodne kwasu arylofenoksypropionowego A 1 1
cykloksydym

kletodym

cykloheksanodiony
pinoksaden fenylopirazoliny
amidosulfuron

bensulfuron

flazasulfuron

foramsulfuron jodosulfuron mezosulfuron metsulfuron

nikosulfuron prosulfuron

rimsulfuron

tienkarbazon metylu tifensulfuron metylu

tribenuron metylu

triflusulfuron metylu tritosulfuron

inhibitory funkcjonowania syntazy acetomleczanowej (ALS) sulfonylomoczniki B 2 2
imazamoks imidazdoliny
florasulam

penoksulam

triazolopirymidyny
propoksykarbazon sodu

karfentrazon etylu

sulfonyloaminokarbonylotriazolinony
terbutylazyna inhibitory blokowania fotosyntezy w fotosystemie II triazyny C1 5 5
metamitron

metrybuzyna

triazynony
lenacyl uracyle
fenmedifam fenylokarbaminiany
chlorotoluron

metobromuron

pochodne mocznika C2 5 7
bentazon benzotiadiazinony C3 6 6
pirydat fenylopirydazyny
bifenoks

oksyfluorofen

hamowanie oksydazy protoporfirynogenowej (PPO) difenyloetery E 14 14
karfentrazon etylu triazolinony
pyraflufen etylowy fenylopyrazole
diflufenikan

pikolinafen

hamowanie biosyntezy karotenoidów na etapie funkcjonowania desaturazy fitonowej (PDS) pirydynokarboksyamidy F1 12 12
beflubutamid

flurochloridon

inne
mezotrion

sulkotrion

tembotrion

hamowanie biosyntezy karotenoidów na poziomie 4-hydroksyfenylo-pyruwato-dioksygenazy (4-HPPD) triketony F2 27 27
izoksaflutol izoksazole
aklonifen hamowanie biosyntezy karotenoidów (nieznane miejsce działania) difenyloetery F3 32 11
chlomazon hamowanie biosyntezy barwników izoksazolidinony F4 13 13
glifosat hamowanie syntezy kwasu 5-endopirogrono-3-fosfoszikimowego (EPSP) pochodne glicyny (aminofosfoniany) G 9 9
benfluralina

pendimetalina

hamowanie tworzenia mikrotubuli dinitroaniliny K1 3 3
propyzamid benzamidy
dimetachlor

dimetenamid-P

metazachlor

metolachlor-S

petoksamid

hamowanie biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach (VLCFA)/ hamowanie podziału komórek chloroacetamidy K3 15 15
napropamid acetamidy
flufenacet oksyacetamidy
etofumesat hamowanie biosyntezy kwasów tłuszczowych (nie wynikająca z samego procesu hamowania ACCazy) pochodne benzofuranu N 15 15
prosulfokarb tiokarbaminiany 8 8
2-4-D

MCPA

MCPB

mekoprop-P

syntetyczna auksyna, która wykazuje działanie podobne do naturalnej auksyny roślinnej – kwasu indolilooctowego (IAA) kwasy fenoksykarboksylowe O 4 4
dikamba pochodne kwasu benzoesowego
aminopyralid

chlopyralid

fluroksypyr

pikloram

trichopyr

pochodne kwasu pirydynokarboksylowego
halauksyfen metylu związki arylopikolinowe
chinomerak pochodne kwasu chinolinokarboksylowego
dazomet

kwas pelargonowy (nonanowy)

kwas octowy

siarczan żelaza

chinochlamina

nieznany mechanizm działania inne Z 0 17

 

Co oznacza HRAC?

Skrót HRAC z angielskiego oznacza Herbicide Resistance Action Committee, co można przetłumaczyć na polski, jako: Organizacja Działająca na Rzecz Przeciwdziałania Odporności (chwastów) na Herbicydy. Organizacja ta (HRAC), powstała blisko 40 lat temu a podwaliny pod jej działalność zostały stworzone, przez międzynarodowe jednostki badawcze oraz firmy (koncerny chemiczne) produkujące herbicydy.

Wówczas organizacja ta, opracowała pierwszy system klasyfikacji herbicydów, bazujący na alfabecie łacińskim (oznaczenia literowe angielskie od A do Z), który uporządkował i uszeregował, podział s.cz. herbicydów w zależności od ich mechanizmu działania na kilkanaście grup. Przez okres blisko 40 lat, opracowano, zatwierdzono i udostępniono, poprzez globalną komercjalizację, bardzo wiele nowych s.cz. herbicydów, również tych o zupełnie nowym mechanizmie działania. Przez ten okres udało się wyjaśnić bądź potwierdzić, mechanizmy działania „starych” s.cz. herbicydów, wykorzystywanych już od lat oraz tych dopiero co wynalezionych i skomercjalizowanych.

dr inż. Tomasz Sekutowski
IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.