Nowe dofinansowanie dla przetwórców!

W grudniu 2015 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie finansowe inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój.

Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o pomoc w ramach nowego programu z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym razem skorzystają rolnicy inwestujący w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój.

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" to działanie, które  jest swojego rodzaju kontynuacją pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które finansowane było z poprzedniego, dopiero zakończonego PROW. W nowej perspektywie pojawiło się jednka kilka nowych elementów.

Omawiane wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi. Mogą się o nią starać tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze. W kolejnych naborach wniosków w ramach tego poddziałania pomoc skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy beneficjentów. Należą do niej rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W całym budżecie w ramach nowego PROW na to właśnie działanie przeznaczono 693 mln euro. Pomoc będzie udzielana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wsparcia finansowego jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, jest uzależniona od tego, kim jest beneficjent. Dla samodzielnych przetwórców pomoc ta wyniesie do 3 mln zł. Natomiast przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem, maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosiła 300 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Będą one oceniane na podstawie otrzymanych punktów. Beneficjenci mogą je otrzymać między innymi za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń, a także za to, że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Punkty przyznawane będą też za realizację innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości czy przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Dodatkowo punktowani będą również przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenach objętych bezrobociem.

Więcej informacji na temat wsparcia oraz zasad przyznawania punktów dostępna jest na stronie agencji: www.arimr.gov.pl.

Renata Struzik, źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności