Nowe certyfikowanie ESTA materiału siewnego

Polska Izba Nasienna dostała akredytację do wprowadzenia systemu ESTA (Europejska Gwarancja Zaprawiania Nasion) w naszym kraju. System ten zapewni jakość materiału siewnego użytkownikom.

Polska jest piątym krajem Unii Europejskiej, który takie pozwolenie otrzymał. Przed nami akredytowane zostały tylko Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Hiszpania.
Jesteśmy piątym krajem Unii, a pierwszym w Europie Wschodniej, które takie pozwolenie otrzymało. ESA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Nasienne coraz bardziej wzmacnia swoją pozycję wprowadzając akredytacje w naszym kraju. Szczególnie, że jest ono gwarancją prawdziwie unijnych standardów wysokiej jakości.

System ESTA łączy w sobie kilka elementów, m.in. certyfikowanie, przez akredytowanych audytorów, zakładów czyszczących i zaprawiających nasiona. Dodatkowo, bardzo ważne jest tu odpowiednie znakowanie produktów i gwarancja bezpiecznego użytkowania dla odbiorców.
– Z PIN jako partnerem ESTA zdobyliśmy niezwykle silnego partnera do promocji i wprowadzania systemu w Polsce – podkreśla Garlich von Essen, generalny sekretarz ESA. – Dzięki sporemu udziale w polskim sektorze nasion i kontaktom PIN z administracją państwową, jesteśmy przekonani, że izba odegra istotną rolę we wprowadzeniu certyfikowania ESTA na rynku zaprawionego materiału siewnego – przekonuje.
Jako członek ESA, Państwowa Izba Nasienna zrzesza i reprezentuje polskie firmy nasienne. Jej celem ma być stworzenie najlepszych warunków do rozwoju przemysłu nasiennego i zapewnienie stałych dostaw materiału siewnego wysokiej jakości i coraz to nowych, lepszych odmian do rolników. Każda oczyszczalnia nasion, która chciałaby uzyskać certyfikat ESTA, powinna skontaktować się z w tym celu z PIN.

Renata Struzik, źródło: SeedWorld.com