Nowa aplikacja w 365FarmNet

Uruchomiona w 2013 r. platforma internetowa 365FarmNet oferuje szereg modułów umożliwiających planowanie i dokumentowanie czynności produkcyjnych w gospodarstwie rolnym, szacowanie zużycia środków produkcji, analizę kosztów wytwarzania, sporządzania raportów na potrzeby wewnętrzne i służb państwowych jak również wspomagające rolnika w wielu działaniach.

Podczas spotkania z przedstawicielami prasy branżowej, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2019 r. w miejscowości Kolonowskie w woj. opolskim przedstawiciele firmy zaprezentowali nowe rozwiązania, które rozszerzają możliwości platformy 365FarmNet.

Cyfrowy dziennik gospodarstwa

Propozycją dla rolników, którzy po skończonej pracy nie mają czasu i energii na uzupełnienie elektronicznej dokumentacji w 365FarmNet jest moduł 365Pocket do pobierania na smartfona. Umożliwia ona planowanie jak i dokumentowanie poszczególnych zabiegów w dowolnym czasie również wtedy, kiedy rolnik przebywa poza gospodarstwem. Moduł wyróżnia prostota obsługi. Po wprowadzeniu danych gospodarstwa (pola, uprawy, pracownicy, maszyny) rolnik może planować zabiegi agrotechniczne uwzględniając daty i czas ich wykonania oraz przyporządkowując do nich maszyny, pracowników, nawozy, materiał siewny i pestycydy. Po wykonaniu danej pracy zaplanowane zabiegi rolnik na smartfonie przeksięgowuje jako wykonane. Zapisane dane znajdują się wyłącznie na smartfonie użytkownika. Prowadzoną dokumentację można wyeksportować np. poprzez email do pliku CSV odczytywanym przez Excel.
Aplikacja niebawem będzie zsynchronizowana z platformą 365FarmNet, co ułatwi rejestrację danych w internetowym serwisie. W celu korzystania z aplikacji wystarczy pobrać moduł na smartfona.

Optymalizacja siły uciągu

Nowym modułem na platformie 365FarmNet jest Agropressure by Michelin powstała przy współpracy z producentem opon Michelin. Moduł umożliwia dobór właściwego ciśnienia w oponach w oparciu o rodzaj ogumienia, typ maszyny, warunki glebowe i specyfikę pracy. Zarazem moduł oblicza ryzyko ugniatania gleby dla danej kombinacji maszyn i stanu gleby. Symulacje są prowadzone również dla opon innych producentów. Głównym celem obliczeń modułu jest optymalizacja siły uciągu ciągnika i maszyn samobieżnych. Jedną z korzyści poza redukcją ugniatania gleby jest zmniejszenie zużycia paliwa.

Optymalizacja przejazdów polowych

Kolejną nowością jest moduł Lacos umożliwiający planowanie tras przejazdu po polu dla poszczególnych zabiegów i maszyn, które będą prowadzone za pomocą nawigacji GPS. Oprogramowanie uwzględnia kształt i wielkość pola, rodzaj i parametry maszyn oraz rodzaj zabiegu i inne ograniczenia (np. szerokość uwrocia). Lacos: Planowanie przejazdów polowych uwzględnia także ograniczenia dotyczące poruszania się maszyn w technologii stałych ścieżek przejazdowych. Na podstawie obliczeń moduł Lacos wskazuje optymalną strategię poruszania się agregatu maszynowego po polu, która przyczyni się do wzrostu wydajności pracy, oszczędności czasu i zużycia paliwa. Ponadto unika się niepotrzebnych przejazdów po polu. Oprogramowanie generuje zarówno linie proste jak i równoległe konturowe. Można zapisać kilka tras na tym samym polu np. dla różnych czynności. Wygenerowaną w programie mapę przejazdów można przenieść do terminalu w traktorze, kombajnie lub sieczkarni.

Nowa funkcja w Claas Crop View

Claas Crop View to dostępny w serwisie 365FarmNet moduł wykorzystujący zdjęcia satelitarne do oceny stanu wegetacji roślin na poszczególnych polach. Moduł automatycznie tworzy mapy stref wskazując średnie, najlepsze i najgorsze części każdego pola. Pozyskane dane są wykorzystywana na potrzeby nawadniania i nawożenia mineralnego. Nowa funkcja w Claas Crop View pozwala wygenerować mapy z wykazem stref potencjalnego plonowania danej działki z uwzględnieniem danych historycznych. Źródłem tych danych są zdjęcia satelitarne danego obszaru powstałe kilka lat temu. Dane historyczne oferują większe możliwości dla analizy produktywności poszczególnych działek.

Autor: Anna Arabska