Nowa żywność dopuszczona do obrotu

Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, które wprowadzają na unijny rynek nową żywność. Mowa tu o surowcach, półproduktach lub środkach spożywczych, które powstały w ostatnich latach dzięki postępowi naukowo-technicznemu.

Pod koniec października br. Parlament Europejski zaaprobował wprowadzenie na unijny rynek tzw. nowej żywności (ang. novel foods). Warunkiem jest oczywiście, aby była ona bezpieczna dla zdrowia.
 
Nowe przepisy zawierają definicję nowej żywności oraz upraszczają procedury jej autoryzacji. Mają one zapewnić zarówno bezpieczeństwo żywności, ochronę zdrowia publicznego, jak i możliwość postępu technologicznego. W końcu powstają coraz bardziej innowacyjne metody wytwarzania żywności, nowe surowce, półprodukty oraz technologie.
 
Jak zauważa FAMMU/FAPA, dotychczasowe przepisy dotyczące nowej żywności pochodziły z 1997 r., więc ich nowelizacja była konieczna ze względu na postęp naukowo-techniczny. 
 
Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nowa żywność to status, który może określać składnik żywności lub cały środek spożywczy ogólnego spożycia, środek spożywczy wzbogacany, jak i środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplement diety.
 
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA