Nowa ustawa dotycząca płatności bezpośrednich

Rolnicy, którzy uprawiają państwową ziemię bez podstawy prawnej, nie mogą ubiegać się o dopłaty bezpośrednie do upraw na tej ziemi prowadzonych.

12.marca prezydent RP podpisał nową ustawę o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Przepisy te wprowadzają ograniczenia dla rolników, chcących otrzymać dopłaty bezpośrednie. Jakie? Osoby użytkujące państwowe grunty rolne bez tytułu prawnego do ich użytkowania nie otrzymają wsparcia. Podobne zapisy obowiązywały już w przypadku dysponowania środkami w ramach poprzedniego budżetu PROW na lata 2007-2013.
 
Dodatkowo, jeśli zostaną stwierdzone jakieś nieprawidłowości podczas kontroli, a wsparcie nie zostało jeszcze wypłacone, to decyzja o jego przyznaniu może być zmieniona lub uchylona.
 
Jak podkreślają eksperci, nowe przepisy mają na celu uniknięcia sytuacji, gdy rolnicy ubiegają się o dopłaty bezpośrednie na uprawy, które prowadzą na bezprawnie użytkowanych państwowych gruntach. A takie sytuacje, niestety, mają miejsce.
Wedle zasady „prawo nie działa wstecz”, w sprawach, które już się rozpoczęły i nie zostały zakończone ostateczną decyzją oraz w sprawach zakończonych ostateczną decyzją na podstawie dotychczasowych przepisów i wznowionych po dniu wejścia nowych regulacji stosuje się przepisy dotychczasowe.
 
Ustawa weszła w życie 15.marca – pierwszego dnia składania wniosków o płatności bezpośrednie.
 
Źródło: KRIR