Nowa strategia leśna UE

Komisja Europejska opublikowała 20 września nową strategię leśną. Jak stwierdzono w dokumencie, pokrywające 40% powierzchni UE lasy są kluczowym czynnikiem poprawy jakości życia i tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich, a jednocześnie zapewniają ochronę ekosystemów i korzyści ekologiczne dla wszystkich.

Unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloș powiedział: Lasy to ekosystemy o podstawowym znaczeniu, jak również źródło bogactwa i miejsc pracy na obszarach wiejskich, jeżeli zarządza się nimi we właściwy sposób. Zrównoważona gospodarka leśna, zapewniająca ochronę lasów, jest jednym z głównych filarów rozwoju obszarów wiejskich i stanowi jedno z podstawowych założeń nowej strategii leśnej.
W następstwie nowego podejścia strategia „wychodzi z lasu” – uwzględniając kwestie związane z „łańcuchem wartości” (tj. sposobem, w jaki zasoby leśne są wykorzystywane do wytwarzania towarów i usług), zdecydowanie wpływa na gospodarkę leśną. W strategii podkreślono, że lasy odgrywają ważną rolę nie tylko w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ale również dla środowiska, różnorodności biologicznej, przemysłu związanego z leśnictwem, bioenergii i w przeciwdziałaniu zmianie klimatu. W strategii położono nacisk na konieczność przyjęcia całościowego podejścia. Podkreślono również, że należy brać pod uwagę skutki dla lasów, jakie niosą ze sobą inne polityki i wydarzenia mające miejsce poza granicami lasów. W strategii zwraca się też uwagę, że w ramach krajowej polityki dotyczącej gospodarki leśnej należy w pełni uwzględniać powiązane polityki UE. Strategia wzywa również do utworzenia systemu informacji o lasach oraz gromadzenia w całej Europie zharmonizowanych informacji o nich. 
Obecna strategia leśna UE została przyjęta w 1998 r. W oparciu o współpracę między UE i państwami członkowskimi (zasada pomocniczości i wspólnej odpowiedzialności) ustanowiono ramy dla działań związanych z gospodarką leśną podejmowanych w celu wspierania zrównoważonej gospodarki leśnej. W chwili obecnej jednak pojawiła się konieczność utworzenia nowych ram, aby sprostać rosnącym wymaganiom, przed jakimi stają lasy, oraz poważnym społecznym i politycznym zmianom, jakie zaszły w gospodarce leśnej w ciągu ostatnich 15 lat. Nowa strategia, przedłożona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie została opracowana przez Komisję w bliskiej współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w ciągu ostatnich dwóch lat. Strategia łączy różne aspekty powiązanych obszarów polityki, między innymi kwestie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczości, środowiska, bioenergii, zmiany klimatu, badań naukowych i rozwoju. Komisja opublikowała 20 września również plan działania, w którym przedstawiono szczegółowo działania naprawcze, które należałoby podjąć, aby wesprzeć sektor przemysłu związanego z leśnictwem, który boryka się obecnie z poważnymi trudnościami.
(mat)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności