Nowa dyrektywa w sprawie miodu

Opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego, której celem jest głównie bardziej precyzyjne określenie rzeczywistej natury pyłku w miodzie.

3 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/63/UE z dn. 15 maja 2014 r. zmieniającą dyrektywę Rady nr 2001/110/WE odnoszącą się do miodu. Celem zmiany było głównie bardziej precyzyjne określenie rzeczywistej natury pyłku w miodzie. Zgodne z nową dyrektywą pyłek uznano jako naturalny komponent specyficzny dla miodu, zgodnie z międzynarodowymi normami WTO.
 
Dotychczas, w dyrektywie 2001/110/WE, pyłek był określony jako składnik miodu w rozumieniu rozporządzenia UE nr 1169/2011. Rozporządzenie to definiuje składnik jako każdą substancję użytą przy wytwarzaniu lub przygotowywaniu środka spożywczego i nadal obecną w produkcie gotowym, nawet w zmienionej formie. Obecność pyłku w miodzie jest jednak wynikiem działalności pszczół, niezależnie od zabiegów pszczelarskich.
 
Po uznaniu pyłku jako naturalnego komponentu, w stosunku do miodu nie będą miały zastosowania przepisy UE wymagające kosztownej procedury zamieszczenia wykazu składników na etykiecie. Oznacza to, że producenci nie będą musieli oznaczać miodu zawierającego pyłek pochodzący z roślin genetycznie modyfikowanych (GMO), jeśli są spełnione następujące warunki: taki pyłek stanowi nie więcej niż 0,9% zawartości miodu, wymaganego do oznakowania organizmów GMO, a jego obecność w miodzie jest przypadkowa lub technicznie niemożliwa do usunięcia. Zawartość pyłku w miodzie wynosi zwykle ok. 0,5%.
 
Dyrektywa wprowadza również zmianę oznakowania miodu pochodzącego z więcej niż jednego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. Zgodnie z Traktatem z Lizbony, odniesienie na etykietach miodu do „Wspólnoty Europejskiej” zastępuje się odniesieniem do „Unii Europejskiej”.
 
W celu umożliwienia państwom członkowskim przyjęcia krajowych przepisów niezbędnych do wykonania zmienionej dyrektywy, ustanowiono dwunastomiesięczny okres transpozycji. W tym okresie zastosowanie mają nadal wymogi dyrektywy 2011/110/WE. Produkty wprowadzone do obrotu lub opatrzone etykietą przed rozpoczęciem stosowania niniejszej dyrektywy mogą pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów.
 
(Źródło: FAMMU/FAPA)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności