Notowania: Rynek zbóż i oleistych w Polsce i na świecie

W okresie ostatnich 2 tygodni, na rynku zbóż nie zaszły istotne zmiany, na co w znacznej mierze wpłynął okres świąteczno-noworoczny i niewielkie obroty ziarnem. Umiarkowane ruchy cen zbóż mogą wystąpić w styczniu, znacznych zmian cen ziarna raczej nie należy się spodziewać.

POLSKA
Krajowe podmioty przetwórcze ciągle dysponują zapasami ziarna. Ponadto, pomimo znacznego osłabienia kursu złotego do kraju ciągle docierają spore partie ziarna zbóż z kierunku południowego. Wpływ na kształtowanie się cen zbóż w kolejnych tygodniach może mieć rozwój sytuacji w eksporcie, przy obecnym kursie złotówki polskie ziarno może być bowiem atrakcyjne dla eksporterów w dalszej części sezonu.

W okresie międzyświątecznym na krajowych giełdach towarowych obroty ziarnem są zwykle niewielkie. W końcu 2008 roku, ani na WGT, ani na giełdzie Rolpetrol nie odnotowano żadnych transakcji. Według notowań giełdowych, w końcu minionego tygodnia ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 470-500 PLN/t (470-500 PLN/t przed 2 tygodniami, a ceny pszenicy paszowej – 430-440 PLN/t (430-440 PLN/t). Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 380-390 PLN/t (380-390 PLN/t), jęczmienia paszowego – 420-430 PLN/t (420-430 PLN/t), a kukurydzy – 380-390 PLN/t (380-390 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).

ŚWIAT
W okresie ostatnich dwóch tygodni, kiedy to giełdy pracowały z przerwami w związku z okresem świątecznym, notowania cen pszenicy w transakcjach terminowych na rynku amerykańskim wzrosły, głównie w wyniku osłabienia się dolara oraz lepszych od spodziewanych wyników w eksporcie pszenicy z USA w ostatnich dniach. Opinie uczestników rynku, czy obserwowane w ostatnich dniach obicie cen pszenicy na rynku amerykańskim będzie zjawiskiem trwalszym, nie są jednak jednoznaczne. Znaczny spadek zapotrzebowania na pszenicę oraz ciągłe zwiększanie szacunków zbiorów pszenicy na świecie w sezonie 2008/09 powoduje, iż w opinii części uczestników rynku dalsze spadki cen pszenicy są wysoce prawdopodobne.

W analizowanym tygodniu, na unijnych giełdach także wystąpiły wzrosty będące w znacznej mierze wynikiem rosnących notowań zbóż na giełdzie towarowej w Chicago. W piątek 2/01, cena pszenicy (kontrakt styczniowy) na giełdzie w Paryżu była o 4,6% wyższa w stosunku do ceny sprzed dwóch tygodni i wyniosła 137,00 euro/t. Cena kukurydzy w kontrakcie styczniowym na giełdzie MATIF także wzrosła – o 3,7% do poziomu 120,00 euro/t. Bardziej spektakularny wzrost cen pszenicy wystąpił na giełdzie LIFFE w Londynie, gdzie na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni cena pszenicy w kontrakcie styczniowym wzrosła o 10,3% do poziomu 107,75 funtów/t.

W analizowanym tygodniu, notowania cen soi i śruty sojowej na giełdzie w Chicago także umocniły się wskutek wzrostu eksportu soi z USA oraz dalszych problemów na rynku soi w Ameryce Południowej (susza w regionach uprawy soi w Argentynie i Brazylii). Utrzymywanie się niekorzystnych warunków pogodowych w regionach uprawy soi w tych krajach może powodować dalszy wzrost cen kompleksu sojowego na rynku amerykańskim i światowym. W przeciągu ostatnich 2 tygodni, notowania cen rzepaku na giełdzie w Paryżu wzrosły o 7,0% do 273,00 euro/t (kontrakt luty 2009), m.in. w wyniku wzrostu cen soi w USA.

informacje przygotował Tadeusz Szymańczak z Mazowieckiej Izby Rolniczej
foto: Wrp.pl