Notowania mięsa w Unii i na świecie

Średnie ceny mięsa na rynku unijnym i światowym we wrześniu nieznacznie się różniły w porównaniu do sierpnia br. W porównaniu do ubiegłorocznych notowań tylko ceny wieprzowiny wykazały większe spadki.

Według szacunków Komisji Europejskiej we wrześniu 2015 r. największą dynamikę spadku cen w krajach UE w ujęciu rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina (-7,4%). W analizach FAMMU/FAPA, można przeczytać, że „porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa zwiększyła się we wrześniu 2015 r. w stosunku do sierpnia br. o 2,6%. W omawianym okresie średnia cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 1465,70 EUR/t. Dla porównania średnia cena mięsa wieprzowego na rynku światowym wynosiła 1389,50 EUR/t (1559,20 USD/t). We wrześniu 2015 r. średnia cena wieprzowiny na rynku światowym obniżyła się w porównaniu ze średnią ceną z września 2014 r. aż o 27,9%, natomiast w stosunku do ceny z sierpnia 2015 r. spadla o 6,7%. W omawianym okresie cena wieprzowiny w Unii pozostawała na poziomie o 5% wyższym od ceny tego gatunku mięsa na rynku światowym.

Z kolei cena wołowiny na unijnym rynku we wrześniu br. była o 3,2% wyższa w porównaniu do września 2014 r. i wyniosła 3741,30 EUR/t. Porównując ceny tego mięsa miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena wołowiny w sierpniu br. była nieznacznie, bo o 0,2% wyższa, niż we wrześniu.

We wrześniu 2015 r. średnia cena wołowiny na rynku światowym była wyższa od europejskich cen i wynosiła 3985,90 EUR/t (4472,60 USD/t). Wynik taki jest o 25,4% niższy niż rok wcześniej, i jednocześnie o 4,5% niższ w stosunku do ceny z sierpnia 2015 r.

Z kolei wrześniowa średnia cena mięsa drobiowego w UE osiągnęła poziom 1904,90 EUR/t. W porównaniu do światowych cen (2259,40 EUR/t), była ona o 16% niższa. Jak zauważa FAMMU/FAPA, w ujęciu rocznym średnia cena mięsa drobiowego w Unii zwiększyła się o 1,5%, natomiast miesięcznym spadła o 1,5%. Pozytywny trend można zauważyć na światowym rynku, gdzie cena tego mięsa w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 1,3%, a w stosunku do sierpnia obniżyła się tylko o 0,4%.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA