Niższy przelicznik płatności bezpośrednich za 2012 rok

Wraz z końcem września opublikowany został oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2012 rok. Według Europejskiego Banku Centralnego (na dzień 28.IX) wyniósł on 4,1038 zł za euro. Jest zatem o 0,3012 zł niższy niż przed rokiem, kiedy sięgał 4,4050 zł za euro.

Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2012 r. wynosi ponad 3,48 mld euro, tj. ponad 14,3 miliardów złotych, przy czym 90% tej kwoty rolnicy otrzymają z budżetu UE a pozostałe 10% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego.

Wypłata płatności rozpocznie się 3 grudnia br.

Planowane kwoty na realizacje płatności bezpośrednich finansowanych z budżetu UE za 2012 r. (PLN).

 

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)

10 278 138 926,11

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

27 557 017,00

Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich

78 792 960

Płatność cukrowa

654 112 889,60

Płatność do krów

187 133 280,00

Płatność do owiec

7 891 607,40

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

123 114 000,00

Płatność do surowca tytoniowego

119 153 833,00

 

Źródło: ARiMR